Viron merkittävimmät satamat


Yksi maan julkistalouden tukipilareista on sen 100% valtionomistuksessa oleva satamabisnes. Jonka vuoksi kaikki vienti- ja tuontitoiminta tuottaa suoraan valtionyhtiölle AS Tallinna Sadam:n [add firm=”Tallinna Sadam”] kassaan osinkoina käytettävissä olevan muhkean tulovirran. Kontti- ja tavaraliikenne on luovutettu kokonaan yksityisten operaattoreiden käsiin  (lähtien v 1999)  vuokraa vastaan ja mainittu yhtiö toimii taustalla toimii vain vuokranantaja ja satamien keskeisten infrapalveluiden myyjänä/tuottajana. Merkittävimmät liikenneterminaalit sijaitsevat: Muugassa ja Paldiskin nk Lounaissatamassa.
Valtionyhtiön hallinnassa satamia on siis 5 kpl ja niiden keskeisimmät avaintiedot suuruusjärjestyksessä ovat tällaiset.

Muugan satama (17 operaattoria)

Terminaalit:

 • 6 kpl öljylle
 • 2 kpl monikäyttöisiä
 • 1 kpl konttiliikenteelle
 • 1 kpl kuiva-aineelle
 • 1 kpl viljalle
 • 1 kpl metalleille
 • 1 kpl hiilelle

Varastotilat:

 • Katettua varastoa: 151 000 m²
 • Avointa varastopihaa: 670 000 m²
 • Kylmävarastoa: 11 500 m²
 • Öljytankkien koko: 1 100 000 m³
 • Viljavarastot: 300 000 t

Muugan satamalle on ominaista erityisen kehittynyt öljytransitoliikenne Venäjältä maailmanmarkkinoille. Yksi suurimmista operaattoreista on mm paikallisen kauppalehden palkitsema vuoden 2010 yrittäjä Vopak E.O.S. AS

Paldiskin lounaissatama (8 operaattoria)

Terminaalit:

 • 1 kpl matkustajille
 • 1 kpl konttiliikenteelle
 • 1 kpl puutavararahdille
 • 1 kpl metalleille
 • 1 kpl biodiiselille (valmisteilla)
 • 2 kpl autojen tuontiin (vapaakauppa-alue laajenteilla)

Varastotilat:

 • Katettua varastoa: 12,000 m²
 • Avointa varastoa: 270,000 m²
 • Öljytankkien tilavuus: 259,900 m³

Paldiskin lounaissataman erityispiirre on vahvin transitoliikenne autojen tuonnissa rajan yli Venäjän suuntaan.

Paljassaaren satama (4 operaattoria)

Terminaalit:

 • 1 kpl öljylle
 • 1 kpl kuumalle öljylle
 • 1 kpl puurahdille
 • 1 kpl hiilelle
 • Monta konttiliikenteelle ja pakastetuotteille
 • 1 kpl kuivatuotteille

Varastot:

 • Katettua tilaa 16,000 m2
 • Avointa tilaa 105,000 m2
 • Öljytankkien koko 42,000 m3
 • Pakastevarastoa 15,000 m2

Pohjois-Tallinnan kärkeen (ts Kalamajan takana) sijoittuvan Paljassaaren erikoisuutena on pakastetuotteiden rahtaus- ja säilytyspalvelut. Näinpä, sen kylkeen on sijoittunut mm yksi Viron suurimmista pakastekalan jalosteisiin erikoistunut tehdas & pakkaamo.

Vanhan kaupungin satama (2 operaattoria)

Varastot:

 • Katettua tilaa 10,400 m²
 • Avointa varastoa 95,000 m²

Matkustajaliikenteen suurin keskussatama A-, B- ja D-terminaaleineen on kaikkien tuntema tunneli lautoilta Tallinnaan. Lähivuosien ajatus on ohjata rahtiliikenne myös pois täältä ja siirtää rekkavirrat entistä enemmän Muugan ja Paldiskin harteille.

Saaremaan satama (-)

Puhtaasti matkustajaliikenteeseen erikoistunut huvivenesatama suosituimmalla saarella.

Satamabisneksen viimeiset trendit

Vilkaisemalla Tallinn Sadama:n omaa toimittamaa aineistoa liikennevirroista voidaan havaita tiettyjä trendejä v2009 – 2010 välillä.

 • Tavarakonttiliikenne kasvoi parhaiten: melkein tuplautui vuodessa.
 • Ylivoimaisesti suurimpana kuitenkin säilyy öljyn transitokuljetukset (70% koko vuodesta 2010).
 • Transitoöljyn vienti (ts Muugan satama) vastaa yli puolta koko kakusta (67%).
 • Transitoautojen tuonti (ts Paldiskin ja Paljassaare satamat) on puolestaan reilu kymmenys (13%), kasvua vuodessa kuitenkin tuplasti vrt öljyyn.
 • Suomen turistien matkustajaliikenne Helsingistä toi maahan 83% koko turistivirrasta.

Tarkemmista pitkän aikavälin yhtiön tilastoista näyttää vahvasti siltä että, konttiliikenne kasvaa ylivoimaisesti vakaimmin talouden kriiseistä juuri piittaamatta. Sen jälkeen tulee öljyn kauttakuljetus ja lopuksi autojen transitoliikenne. Matkustajaliikenteen kasvu jauhaa aika paikoillaan.

Autojen tuonti kasvaa rajuiten, mutta se onkin paikallista kulutusta. Muut Viron vientivirrat ovat enemmänkin taantumaan päin.

Eipä siis ihme, että juuri sekä Muugan että Paldiskin satamiin on vireillä suuria laajennushankkeita.