Ne edullisemmat asunnot alueineen


Etujen muutokset asuinalueilta

Etujen kasvut ulkokehällä ostajalle kertovat miten myyntikotien arvostukset ovat ympäristöönsä nähden kasvaneet alueittain viimeisen seurantajakson ajalta. Alta löydät suoraan tarkat tiedot mitä avoimia asuntomyyntejä nämä etujaan & arvostustaan kasvattaneet oikeasti ovat ja kuinka paljon kukin myynti on liikahtanut markkinoilla (+ paljon muuta hyvää lisätietoa).

House's foto
{{ placeType.toUpperCase() }} {{ placeName }} {{ placeDist }} km

{{ mainTitle }}

() {{ pcsUpdated[selectArea] }} () {{ pcsNew[selectArea] }}
1 {{ descRooms }} 2 {{ descRooms }} 3 {{ descRooms }} >3 {{ descRooms }}
{{ descMenu }}
{{ descHome }} {{ descStatus }}
[ {{ item.address }} image ]
{{ item.address.toUpperCase() }}
{{ item.m2.replace('.', ',') }} m2
{{ item.rooms }} {{ descRooms }}
{{ fixFloors(item.floors) }}
{{ builtYear(item.built) }}

{{ descSale }}
{{ item.price }} €
/ {{ (item.price / item.m2).toFixed(0).replace('.', ',') }} €/m2

() () {{ descGain }}

/ +{{ Math.round(item.gainOfWeek / 7) }} €/{{ descUnit2 }} ({{ (gainPrcnt(item, true) / 7).toFixed(1) }}%)
/ +{{ item.gainOfWeek }} €/{{ descUnit1 }} ( {{ Math.round(gainPrcnt(item, true)) }}% )
+{{ item.gain }} € ( {{ Math.round(gainPrcnt(item)) }}% )

{{ gainClusionMsg(item.event) }}