Älysopimukset lohkoketjussa | Smart contracts on blockchain


Smart contracts work automatically for benefits of buyers and sellers on the following way below. First, let us tell what is the common behavior of them and then show your options what to use in Home Browser’s services based on needs of home buyers, sellers, and developers.

Symmetric markets for buyers and sellers

When the creator starts the new deal that leads to smart contract on Ethereum’s based blockchain next. When the creator can be home’s seller or buyer as well that leads to these two different results on markets:

 • Home’s seller / developer creates asking offer for all buyers by the terms that are visible at the moment of birth.
 • Home’s buyer / investor can also create bid to buy one listed active home.

So, the markets are equal and open for both parties and let them to publish each one’s most attractive offers in similar manner.

Both parties need to select first of all the the deal’s starting service fee & offered service against that fee. That is including services (the private showing of home or more fixed terms). Service fees goes mainly to home’s seller for all efforts to make it happen and meet the buyer.

Life span of contract

Smart contract has many key events during its progress

Each contract has its life span which may have the next stages.

 • Birth of deal: creator fills all starting data of new deal based on template given by Home Browser for home. Additional filled info include: price of deal, type of deal, home’s ask / bid price, and running time of active deal. All these are making the deal unique on market when published to the blockchain.
 • Buying of deal: interested person accepts the deal by paying the creator’s set price of deal into open smart contract. This becomes permanent deposit for next phases and closes the deal away from other buyers.
 • Meeting & agreements: when home’s buyer and seller meet they can agree and sign the smart contract by their own wallets once again. After that sharing of deposits happens automatically by the way that is told below later here. When contract becomes empty of funds it also stops its all functions. However, all payments history remains permanently public on blockchain for accounting records. These do not include any personal data but only the anonymous accounts of wallets that were parts of deal.
 • Expiring contracts: those open deals that run over the expiring moment become passive automatically and nobody can buy it. After that the creator can still always refund own deposit back to original account of wallet if deal is unsold. Otherwise, expiring function is visible for both creator and buyer of deal in similar manner.

All these main events look similar both to buyer and seller of home when smart contract keeps track of current state.

More options to do for creator

The creator of deal has still more options to use when the contract is still open without buyer.

 1. Temporary closing: the creator can put each own deal into sleeping state in which it is not responding to any buying effort.
 2. Waking up back: when contract is sleeping the creator may activate it back to market so that buyers can use it again.
 3. Cancelling away: when there is no need anymore the creator may cancel the smart contract and it returns all deposit back to owner’s wallet.
 4. Updating contract: changing the current deal’s price, home’s ask/bid price, and exipiring moment of active & unsold deal.
 5. Moving to new owner: when home’s current broker moves active sale of home to another broker the contract transfers cheaply & easily from wallet to new wallet with all of its data untouched. All contract’s existing funds are refunded automatically back to its owner who makes this move and just moved contract is set to sleeping state at first. All data is untouched inside the contract and new owner does not need to pay most costly step when creating new contract from zero.

Closing and returning back process is a quick way to stop all sale’s effort for any small reasons. It also costs only fraction of price compared to birth of each new contract (eq Ethereum’s ”gas” cost).

Sharing of deposits and other refunds

Stored deposits sitting there inside sold smart contract will return back to wallets by next rules.

 1. When the agreements happen by both together then home’s seller will receive 3/4 of funds and the home’s buyer 1/4 back. This means that home’s seller gets paid for own services always fixed +50% and there is also clear motivation for buyer to be there too when the discount of cost is -50%.
 2. If sold contract expires over deadline then the one who wants to refund it will receive 1/10 of deposits and rest 9/10 goes to another one. Now, one of dealers has to admit that something went wrong and this is the motivation to get all done before deadline.
 3. Unsold open contract’s deposit will always return to its creator by request of wallet (& same account). If contract is already expired this is still possible.
 4. When none of these situations above will happen the deposits will stay permanently locked in blockchain and wait the request for refund. No any other party outside the deal can change this result.

Using smart contracts from Home Browser

Any registered user of Home Browser can select to use existing contracts but creating demands higher plans on the following ways.

 1. Joining in and registering is free and it opens the way to buy open active deals by using own MetaMask’s wallet. Home Browser helps also by listing all open contracts on its map for interactive use or the seller (of deal) may send you direct link on many ways (email, social media, etc) directly.
 2. All other monthly plans let user to create unlimited amount of own smart contracts and manage them in own portfolio. Home Browser helps by linking contracts easily from wallet to blockchain but the ownership of contracts always belongs to creator’s wallet permanently. Creator can expect following costs when making new contract:
  1. Monthly subscription fee based on current price list of Home Browser and selected role (eq home’s buyer/seller vs broker/developer/investor).
  2. Service fee for each transaction of wallet by blockchain (eq ”gas” price) . This depends on amount of work asked to do: creating is most expensive, changing contract cheaper, and cancelling away the cheapest step. Exact fee is depending on the current load of Ethereums’s network and user’s selection speed to get all done faster or slower when setting max amount of gas price.

Further info is also available here:

Älysopimukset lohkoketjussa toimivat automaattisesti sekä ostajan että myyjän hyväksi tässä tarkasti kerrotulla tavalla. Kerromme ensin yleisen sopimuslogiikan ja heti sen jälkeen kotiselaimelta saatavilla olevat tilaajan eri tasot kodin ostajille, myyjille ja kehittäjille.

Symmetriset markkinat ostajille & myyjille

Kunkin sopimuksen luoja aloittaa diilin, jonka tuloksena syntyy luotettava Ethereum -lohkoketjun uusi älysopimus. Luojana voi toimia sekä kodin myyjä (ts omistaja / välittäjä), talon kehittäjä tai kiinnostunut ostaja ja näistä voi syntyä kaksi eri tilannetta:

 • Myyjän / kehittäjän luodessa sopimuksen syntyy uusi sitova myyntitarjous kaikille ostajille.
 • Ostajan luodessa diilin syntyy julkinen ostotarjous yhdelle kodille häntä kiinnostavaan hintaan.

Näin ollen, markkinat ovat avoimet tasapuolisesti esittää sekä myyjän että ostajan oma toivomus kauppaan houkuttelevalla tavalla.

Molemmat – kodin myyjä & ostaja – asettavat sopimukselle hinnan ja palvelun tyypin. Tämä sisältää ainakin kodin yksityisen näytön tai isomman kokonaisuuden ostajan eduksi. Asetettu sopimushinta on lopulta 1/2 myyjälle koituvasta palkkiosta kun kaikki menee oikein molempien mielestä.

Sopimuksen elinkaari

Luotu diili kohtaa monia tärkeitä merkkipaaluja ennen päättymistään

Sopimuksen elinkaari voi sisältää mm seuraavat vaiheet:

 • Uuden sopimuksen synty: kotiselaimen valmiiden pohjatietojen avulla myyntikohteesta sopimuksen luoja täydentää niistä koko diiliä koskevan kokonaisuuden. Lisätietoina kerrotaan: sopimuksen lunastushinta, oma kodin osto- / myyntitarjous sekä sopimuksen kiinteä kestoaika. Näistä muodostuu uniikki tarjous markkinoille.
 • Sopimuksen lunastus & osto: kiinnostunut osapuoli lunastaa sopimuksen itselleen sitovasti maksalla luojan asettaman sopimushinnan lohkoketjuun. Tällöin sopimus muuttuu sitovaksi ja sulkeutuu muilta ostajilta.
 • Kohtaaminen, palvelu & hyväksymiset: kodin ostajan ja myyjän kohdatessa onnistuneesti he allekirjoittavat sopimuksen valmiiksi omilla lompakoillaan 2. kerran. Tällöin varojen jako tapahtuu kiinteästi sopimuksessa alla kerrotulla tavalla kodin myyjän ja ostajan kesken. Samalla kun sopimus tyhjenee talletuksista se muutuu samalla passiiviseksi jättäen pysyvästi lohkoketjuun osallistuneiden julkiset maksuhistoriat myöhempään kirjanpitoon. Nämä eivät sisällä henkilötietoja vaan mukana olleiden lompakoiden anonyymit tilinumerot.
 • Sopimuksen raukeaminen: yli asetetun määräajan venyvät sopimukset raukeavat ilman sen ostajaa ja muuttuvat passiiviseksi lunastukselle. Tällöin sopimuksen luoja voi mitätöidä sopimuksen niin, että sen varat palautuvat takaisin oman lompakon alkuperäiselle tilille aina kun sopimus on yhä lunastamaton. Lunastetun sopimuksen kohdalla esitetään molemmille aloittaa varojen jako jo rauenneen sopimuksen mukaisesti.

Edelliset päätapahtumat ovat samanlaisia sekä kodin ostajalle ja myyjälle.

Muut mahdolliset vaiheet

Tämän lisäksi sopimuksen luojalla on monia hyviä lisämahdollisuuksia silloin kun sopimusta ei ole vielä lunastettu & ostettu.

 1. Sopimuksen sulkutila: luoja voi poistaa sopimuksen lunastusmahdollisuuden käytöstä ja asettaa sen unitilaan vain väliaikaisesti.
 2. Palautus markkinoille: unitilastaan luoja voi herättää sopimuksen markkinoille sen alkuperäisillä tiedoillaan esiin niin, että se on taas käytettävissä & lunastettavissa julkisesti.
 3. Sopimuksen mitätöinti: yhä avoin sopimus voidaan aina lopettaa pois voimasta jolloin kaikki sen luojan varat palautuvat takaisin alkuperäiseen lompakkoon samalle tilille automaattisesti.
 4. Sisältömuutokset: kun sopimus on yhä avoin, luoja voi vapaasti muuttaa sopimushintaa, kodin tarjousta/pyyntöä sekä päättymisen pvm ja hetkeä.
 5. Siirto uudelle omistajalle: kun välittäjä siirtää kodin aktiivisen myynnin toiselle myyjälle voidaan koko älysopimus myös siirtää lompakosta uuteen lompakkoon vastaavasti sen tietojen pysyessä täysin muuttumattomina. Tämä nopeuttaa ja alentaa kustannusta uudelle myyjälle jatkaa toimintaa lohkoketjun kautta. Kaikki sopimuksessa olleet varat palautuvat automaattisesti siirron aloittaneelle myyjälle ja välittäjälle samalla kun sopimus asettuu unitilaan uuden myyjän lompakossa.

Sulkutila ja siitä palautus markkinoille ovat nopea keino keskeyttää jo luotu tarjous vain joksikin aikaa pois käytöstä pienestäkin syystä. Sen kustannus on myös vain murto-osa uuden sopimuksen koko luontiin verrattuna.

Sopimustalletusten jako ja muut palautukset

Älysopimuksen sisään maksetut varat palautuvat sen ostajan ja myyjän lompakoihin seuraavilla kiinteillä säännöillä.

 1. Kun sopimus hyväksytään ennen sen päättymistä yhteisesti niin kodin myyjä saa palkkiona varoista 3/4 ja kodin ostajalle palautuu takaisin 1/4. Tässä tapauksessa kodin myyjä saa aina siis +50% palkkion omaan talletukseensa nähden samalla kun ostajakin saa palautusta riskistään.
 2. Jos ostettu sopimus ylittää sen asetetun takarajan, niin sen hylkäämistä vaativa saa palautuksena vain 1/10 ja toinen osapuoli loput 9/10 varoista. Nyt varoja pyytävä – kodin myyjä / ostaja – siis myöntää tehneensä virheen kun ei toimittu ajoissa oikein, mutta varat palautuvat täysimääräisesti ja sopimus tyhjenee molempien talletuksista.
 3. Lunastamattoman avoimen sopimuksen varat palautuvat luojan pyynnöstä takaisin siitä riippumatta onko sopimuksen takaraja jo ylitetty vai ei.
 4. Kun mikään näistä edellisistä kohdista ei tapahdu jäävät talletukset pysyvästi lohkoketjuun odottamaan pyyntöä. Kukaan sopimuksen ulkopuolinen ei voi vaikuttaa varojen jakoon tai siirtoon.

Älysopimusten käyttö ja luonti kotiselaimella

Kotiselaimessa kukin palveluun sisään kirjautunut voi aina käyttää avoimia lunastamattomia sopimuksia. Sopimuksen luonteja varten tulee olla kk-tilaaja palveluun.

 1. Ilmaiseksi kirjautuva käyttäjä saa automaattisesti oikeuden osallistua myynti- & ostotarjousten lunastukseen omalta lompakoltaan. Kotiselain auttaa tässä mm julkaisemalla kartalle kaikki avoinna olevat mahdolliset julkiset tarjoukset.
 2. Kaikissa muissa kk-maksullisissa paketeissa on mahdollisuus luoda omia osto- / myyntitarjouksia lohkoketjuun itse sekä hallinnoida näitä omalla salkun näytöllään alusta loppuun. Kotiselain auttaa linkittämällä julkiset sopimukset lompakkoon, mutta sopimukset kuuluvat lohkoketjusta aina luojansa lompakolle. Sopimusten luonneista koituvat seuraavat kustannukset:
  1. Valittu kotiselaimen kk-tilauksen hinta aina voimassa olevan hinnaston mukaan (ts kodin ostaja & myyjä vs välittäjä, kehittäjä & sijoittajan asiakkuuden tasot).
  2. Lohkoketjun pyytämät palvelumaksut (ETH-yksikköinä) lompakolta kutakin uutta tapahtumaa tehtäessä ts luonti / muut muutokset. Näistä luonti on aina kallein ja muut tapahtumat selvästi halvempia. Mitätöinti lohkoketjusta pois on kaikkein halvin. Hinta riippuu koko lohkoketjun sen kuormituksesta sekä käyttäjän valitsemasta käsittelynopeudesta lohkoketjussa.

Hyödyllistä lisätietoa löydät helposti seuraavasti:

Lisätietoa aloittamiseen löydät tarkemmin myös Kotiselaimen käyttöoppaasta MetaMask:lle.