Älysopimukset helpottavat kansainvälistä asuntokauppaa


Smart contracts integrated into the home browser  create an interesting new way to make & execute home transactions more efficiently and better. Permanent and transparent smart contracts created in the blockchain allow brokers and sellers to price the private showing of their homes the way they wish. So, that they will be 100% sure of receiving a fee for the work with the customer. On the other hand, buyers can also send out their buying offers for homes similar way and the seller can choose to accept them online. Especially, smart contracts are great opportunity for international real estate trades,  where the buyer can come from Finland / any other countries too.

Free Pricing Model & Easy Deals

Imagine a housing market where you, as a seller, can set the right compensation for the private showing of home in advance and also be 100% guaranteed that the buyer will agree to pay you that price when you accept the deal – for sure.

This is now possible through Ethereum-based smart contracts in the home browser.

These contracts use smart blockchain’s technology. By creating a new smart contract, you can safely set your reward at the desired level before the private showing of home is happening.

Clone Own Smart Contracts Fast

The housing market in Tallinn contains thousands of changing sales ADs every day. These are good starting point for new smart contracts to sell (and buy) homes too. So, the quick creation of smart contracts starts for you just by cloning the basic data from any open and active existing AD of home.

This is how a home browser helps both the seller and the buyer together: cloning new smart contracts from local portals and their ADs of homes.

The interactive nice map is starting point for the seller (/ buyer) to quickly create own permanent new contracts.

Easy Management of All Own Contracts

The challenge for real estate agents is often efficient use of time / home for sale. There are all necessary daily sale’s routines stealing the time before that leads to the client’s meeting, showing, and closing the deal – finally.

The use of smart contracts and their monitoring on the Internet is adding as little new duties as possible for a broker who effectively carries out own profession.

The home browser ’s portfolio’s management tool brings all the seller’ s smart contracts together into one view. It takes as little time as possible to monitor & change their operations in the blockchain. Additionally, every new customer who becomes part of active contract is automatically notified via email to the owner of contract.

Safe & Risk-Free Start

The use of smart contracts is a new mental challenge for both the seller and the buyer with their own money + risks. The question often goes easy like this at first: are my deposits safe in stored smart contracts or not? There is also a clear YES answer to this question.

The home browser smart contracts are designed to fluently support the risk-free use of Ethereum’s many test networks (i.e., Ropsten, Goerli, Mumbai, etc) through own crypto wallet.

In other words, you can train the entire process of your own contracts risk-free with the so-called ETH “toy money”. By changing only one setting in MetaMask’s crypto wallet ( => Mainnet), new smart contracts will be in real ETH & work just in similar way there too.

The smart contracts are also designed so that no third party can change their state in any way. Only those two wallets that takes part of deal can continue with each contract until they finally agree about showing of home together.

Learn More …

If you were interested in this, read more here:

Smart contracts is offered by

Home Browser helps home’s broker, seller, and buyer with international deals and creates trusted environment for all trades to happen.

Using its smart contracts safely in blockchain seller & buyer can agree together about timetable and terms of trades purely digitally and be sure that each other tries to do best to make private showing and meeting happen in real life.

Kotiselaimeen integroidut älysopimukset luovat mielenkiintoisen uuden tavan tehdä & toteuttaa sidottuja asuntokauppoja yhä tehokkaammin ja paremmin. Lohkoketjuun luotavat pysyvät ja läpinäkyvät älysopimukset tekevät mahdolliseksi välittäjille ja myyjille hinnoitella asuntojen yksityiset näytöt haluamallaan tavalla niin, että palkkion saanti esittelystä on 100% varmaa. Toisaalta, myös ostajat voivat jättää sidottuja julkisia tarjouksiaan myytävistä kodeista niin, että myyjä voi halutessaan ne hyväksyä suoraan netissä. Tämä avaa – ennen kaikkea –  mahdollisuuden kansainväliseen kodin varaamiseen, missä ostaja voi tulla Suomesta / muusta maasta vapaasti.

Vapaa hinnoittelumalli & helppo kaupanteko

Kuvittele asuntomarkkinat missä voit myyjänä itse asettaa myyntikodin esittelylle oikean korvauksen ennakkoon ja myös 100% taata sen, että sen ostaja hyväksyessään myyntiesittelyn lupautuu tuon hinnan sinulle maksamaan – aivan varmasti.

Tämä on nyt mahdollista kotiselaimen Ethereum-pohjaisten älysopimusten kautta.

Näissä sopimuksissa käytetään aukotonta kryptovaluuttojen lohkoketjun tekniikkaa, missä luomalla myyntiä vastaavan uuden älysopimuksen nettiin voit turvallisesti kiinnittää jo ennakkoon oman palkkiosi halutulle tasolle asuntonäytön sitovasti toteutuessa sovitulla tavalla ostajan kanssa.

Älysopimuksia nopeammin monistamalla

Asuntomarkkinat Tallinnassa sisältävät päivittäin tuhansia muuttuvia myynti-ilmoituksia, jotka antavat hyvän pohjan myös uusille myynti- ja ostotarjouksille. Näin ollen, älysopimusten nopea & helppo luonti voi alkaa helposti kopioimalla jonkun valmiin tarjouksen perustiedot aktiivisesta asuntotarjouksesta.

Juuri näin kotiselain auttaa sekä myyjää että ostajaa.

Interaktiivinen kaupungin myyntien kartta toimii pohjana sille, että myyjä (/ostaja) voi kivuttomasti ja nopeasti luoda oman pysyvän uuden älysopimuksen myös lohkoketjuun.

Helppoa koko myyntisalkun hallintaa

Asuntovälittäjien usein toistuva haaste on oma tehokas ajankäyttö / myytävä koti kaikkinen siihen liittyvine aivan pakollisine rutiineineen, jotka sitten lopulta johtavat asiakkaan kohtaamisiin näytöillä + kaupan sulkuun.

Älysopimusten käytön ja niiden seurannan netissäkin tulisi siis sisältää mahdollisiman vähän uutta aikaa vaativaa työtä tehokkaasti ammattiaan toteuttavalle myyjälle.

Kotiselaimen oma salkunhallinta niputtaa kaikki myyjän älysopimukset yhdelle näytölle niin, että aikaa kuluu mahdollisimman vähän seurata & muuttaa tarvittaessa niiden toimintaa lohkoketjussa. Lisäksi, jokaisesta löydetystä uudesta myyntiin & näytöille sitoutuneesta asiakkaasta lähetetään automaattinen ilmoitus sähköpostin kautta – totta kai.

Turvallinen & riskitön aloitus

Älysopimusten käyttö on uusi henkinen haaste sekä myyjän että ostajan omien rahojen riskin kannalta. Kysymys menee monesti helposti näin: ovatko talletukseni turvassa lohkoketjun älysopimuksissa vai eivät? Tähän kysymykseen on myös selkeä myöntävä vastaus.

Kotiselaimen älysopimukset on suunniteltu niin, että ne tukevat täysin riskitöntä Ethereum:n testiverkon (ts Ropsten) käyttöä sujuvasti MetaMask -lompakon kautta.

Toisin sanoen, omien tarjouksien koko toimintaa voit harjoitella täysin riskittömästi nk ETH:n ”leikkirahalla”. Kun riittävä varmuus on toiminnasta syntynyt niin muuttamalla vain yhtä asetusta kryptolompakossa varsinaiseen rahaverkkoon (Mainnet) toimivat älysopimukset aivan samalla tavalla turvallisesti myös siellä.

Älysopimukset on myös laadittu (/ohjelmoitu) niin, että kukaan ulkopuolinen toimija ei voi mitenkään muuttaa niiden kulkua heti kun kahden lompakon (ts ostaja + myyjä) välinen sopimus & sitovan asuntoesittelyyn johtava prosessi alkaa.

Opi vielä lisää

Jos kiinnostuit tästä, niin lue toki tarkemmin täältä:

Markkinat tarjoaa

Kotiselain auttaa asunnon myyjää, välittäjää ja tuomalla älysopimukset osaksi paremmin kansainvälisen asuntokaupan mahdollistavaa toimintaa.

Ennakkoon sitovien sopimusten käyttö lohkoketjussa antaa sekä myyjälle että ostajalle varmuuden siitä, että molemmat tekevät parhaansa jotta yksityinen näyttö ja kohtaaminen voivat tapahtua yhteisesti sovitussa & hyväksytyssä aikataulussa.