Ostajan markkinat kodeille voimistuivat Tallinnassa


Ostajan markkinat kodeille laajenivat viime viikolla Tallinnassakin lisää: Pohja-Tallinn nosti sen toteutumia edullisempia tarjouksia jo n 85% koko tarjouskannasta. Valtaosa 15% kalliimmista myyjien markkinoiden tarjouksista sijoittuu nykyään Kalamajan lähiöön tässä kaupunginosassa. Myös parilla muulla alueella ovat ostajan markkinat vahvempina olemassa: Mustamäe & Haabersti. Näillä alueilla on ostajalla vahvimmat neuvotteluasemat kodin hinnan tinkimisen suhteen nyt Tallinnassa.

Tarkemmin katsottuna viime viikon ostajan markkinat kaikissa kaupunginosissa näyttivät seuraavan kuvan mukaisilta. Vihreän palkin pituus kuvassa peilaa suoraan ostajan markkinan vahvuutta ko alueella. Kuten näkyy, monissa kaupunginosissa hinnoittelu on melko tasapainossa edelleen eli myyjien luottamus kaupan syntymiseen korkeammillakin m2-hinnoilla on edelleen vahvaa.

Lokakuu 2015 osoitti ostajan markkinan syvenemistä eräisssä kaupunginosissa

Kolmella alueella myyjien luottamus on kuitenkin heikkenemässä (Pohja-Tallinn, Haabersti ja Mustamäe) koko alueen tarjouskannassa, joka yleensä johtuu nykyään alueen polarisoitumisesta hinnoittelussa uudistuotannon ja vanhojen vapaarahoitteisten kotien kesken yhä enemmän.

Mielenkiintoisesti ovat Tallinnan keskustassa (Kesklinn) myyjät säilyttäneet yhä uskonsa tarjouksissaan kauppoihin jopa 50% vaikka viime kuukausien myynnin (€) ja kauppamäärien (kpl) lasku on ollut jatkuva trendi tällä asuinalueella.

Ostajan kannalta on erittäin hyödyllistä löytää sellaisia asuinalueita, joissa vanhojen kotien hinta on laskupaineessa, mutta joissa myöskin on selvät merkit alueen arvon noususta tavalla tai toisella. Esim, alueen infra tai palvelujen rakenne uudistuu ja tuo lisäarvoa alueella asumiseen jatkossa lähivuosien perspektiivissä.
 Markkinatiedot tarjoaa
Kotiselain kertoo sinulle koko kaupungin ostajan markkinat yhdeltä näytöltä aina viimeisen markkinatilanteen mukaan.