Asuntojen viikkokatsaus (23.11.): ennätyshinnoittelu jatkui ennallaan


HINTABAROMETRI


Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1778 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+8 €/m2 ), Mustamae (+7 €/m2 ), Nomme (+7 €/m2 ), alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-26 €/m2 ), Haabersti (-10 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-8 €/m2 ), Kesklinn (-2 €/m2 ), Lasnamae
(-1 €/m2 ),. Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2376 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2076 €/m2 (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -23 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta). Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 5 kpl laski niitä.
Kristiine kallistui eniten sen muutaman uudistuotannon tarjousten voimasta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1785 €/m2 (+28 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskuakin esiintyi mm Pirita ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja vain 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 90 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1601 €/m2 (-21 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Nomme kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lievempiä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (258 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2054 €/m2 (+62 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta nousi nyt mm Kesklinn, Kristiine ja Haabersti alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Mustamäe & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (514 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui nyt keskustaa kohti (ts Kesklinn: 300 kpl / 58% ja Lasnamäe 86 kpl / 17%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Kristiine alueiden kallistuneiden tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kristiine eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinnan kaupunginosassa (ts 40 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä markkinoilla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina tiistaisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.