Asuntojen viikkokatsaus (06.06.): hinnoittelu jousti alemmaksi


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä: 1916 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pirita (-28 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-23 €/m2 ), Nomme (-18 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Mustamae (+5 €/m2 ), Lasnamae (+3 €/m2 ), Kesklinn (+3 €/m2 ), Kristiine (+3 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2460 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2176 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl nosti niitä kokonaisuutena lievemmin.
Piritakin halpeni kun  vanhoja koteja listattiin heti uustuotantojen viereen myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1780 €/m2 (+76 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Mustamäe ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Haabersti ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 2 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 311 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Mustamäe jaKristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1688 €/m2 (-26 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kristiine, Kesklinn ja Nomme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Pohja-Tallinn ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (370 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Kristiine.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1824 €/m2 (+87 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn, Mustamäe ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 63kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat selvästi (415 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni yhä keskustaa kohti (ts Kesklinn: 102 kpl / 25% ja Lasnamäe 73 kpl / 18%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn, Kristiine & Mustamäe alueiden nostettujen tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pirita eniten sen eri kaikissa hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Haabersti kaupunginosassa (ts 29 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.