Asuntojen viikkokatsaus (15.09.): vain ralli ylös on ikuista


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1938 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+28 €/m2 ), Pirita (+20 €/m2 ), Kesklinn (+8 €/m2 ), Nomme (+5 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+4 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Haabersti (-9 €/m2 ), Lasnamae (-9 €/m2 ), Mustamae (-4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2463 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: koko Tallinna kohosi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009.
Myyjien optimismille ei näy loppua Tallinnassa. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2194 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli – 26 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Keldrimäe lähiöön listattiin paljon uustuotantoa myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1908 €/m2 (+30 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 397 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1780 €/m2 (+71 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (341 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pirita.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1904 €/m2 (+32 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Mustamäe, Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (410 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 102 kpl / 25% ja Lasnamäe 95 kpl / 23%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nõmme kaupunginosassa (ts 17 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.