Asuntojen viikkokatsaus (11.10.): nosteita vain keskustan ulkopuolella


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
1936 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-12 €/m2 ), Mustamae (-3 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Pirita (+15 €/m2 ), Nomme (+11 €/m2 ), Lasnamae (+10 €/m2 ), Haabersti (+8 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+7 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2456 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Haabersti (1614 €/m2) nousi yhä lisää sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009.
Keskustan painosta koko Tallinnan markkina pysyi paikoillaan. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2178 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli – 15 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 2 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 5 kpl nosti niitä.

Kesklinn halpeni kun sen Torupilli lähiössä sulkeutui vatava uuden talon keskittymä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1797 €/m2 (-96 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Lasnamäe ja Nõmme  alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 300 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1763 €/m2 (+14 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn ja Pirita alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 2 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (344 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pirita.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1876 €/m2 (+14 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Lasnamäe, Haabersti ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn, Kesklinn & Mustamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (353 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 103 kpl / 29% ja Pohja-Tallinn 62  kpl / 18%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Kesklinn alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 16 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.