Asuntojen viikkokatsaus (25.10.): keskusta ehkäisi hintarallin jatkoa kaupunkiin


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
1932 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kristiine (-13 €/m2 ), Nomme (-5 €/m2 ), Kesklinn (-1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Mustamae (+20 €/m2 ), Pirita (+11 €/m2 ), Haabersti (+10 €/m2 ), Lasnamae (+2 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2447 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (1893 €/m2) & Haabersti (1624 €/m2) ponkaisivat kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman.
Tarjousennätykset syntyvät nyt uustuotannosta & keskustan ulkopuolelle. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2186 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -15 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 5 kpl nosti niitä.

Kesklinn halpeni kun sen Sadama lähiössä tarjoukset tippuivat alemmas.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1788 €/m2 (-63 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Lasnamäe ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 6 nostoja heikommin.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 339 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1707 €/m2 (-58 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Pirita ja Nõmme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kristiine ja Kesklinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (246 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pirita ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1806 €/m2 (-41 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Kristiine ja Pohja-Tallinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Mustamäe, Pirita & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (374 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 68 kpl / 18% ja Lasnamäe 71 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Kristiine alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nõmme kaupunginosassa (ts 4 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.