Asuntojen viikkokatsaus (31.10.): kiinnostus halvempia kohtaan jatkui


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1936 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (+13 €/m2 ), Lasnamae (+6 €/m2 ), Nomme (+6 €/m2 ), Pirita (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Haabersti (-9 €/m2 ), Kristiine (-8 €/m2 ), Kesklinn (-5 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2442 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (1893 €/m2) jatkoi kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 keskiarvoa kalliimpien suljettujen tarjousten voimasta.
Nousu hinnoitteluissa keskustan ulkopuolisilla suuralueilla jatkui. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2187 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli – 15 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Pelgulinn l ja Kalamaja lähiöissä poistui arvokkaampia koteja markkinoilta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1936 €/m2 (+148 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Nõmme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 289 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Hintapäivittäneissä tarjouksissa näkyi keskihintojen nostoja sen ollessa: 1732 €/m2 (+25€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Kesklinn ja Kristiine alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (290 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Kesklinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa tarjouksissa oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän hinnan ollessa: 1965 €/m2 (+159 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (335 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 68 kpl / 18% ja Lasnamäe 71 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden nousseiden tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nõmme kaupunginosassa (ts 8 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.