Asuntojen viikkokatsaus (02.01.): vuosi päättyi hinnoittelujen nousuun


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1991 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+20 €/m2 ), Kristiine (+15 €/m2 ), Kesklinn (+6 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+3 €/m2 ), Mustamae (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Nomme (-7 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2488 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pirita (2259 €/m2) nousi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009. Samalla myös koko Tallinna teki jälleen uuden ennätyksen keskihinnassaan.
Kaupungin nostojen vetureina olivat: Kesklinn, Pohja-Tallinn & Kristiine. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2259 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä. Haaberstissa tarjoukset pysyivät tasan ennallaan toista viikkoa peräkkäin.

Mustamäe kallistui kun sen Sääse lähiössä sulkeutui monia halvempia koteja pois markkinoilta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1885 €/m2 (+96 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 113 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1792 €/m2 (+50 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kristiine ja Haabersti alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi vain Kesklinn kaupunginosassa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (152 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1931 €/m2 (+44 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Nõmme, Kesklinn & Mustamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Kristiine niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (275 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 79 kpl / 29% ja Lasnamäe 48 kpl / 17%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pirita eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 25 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.