Asuntojen viikkokatsaus (06.02.): uutta taloa & uusia ennätyksiä tehtaillaan taas


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2022 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Haabersti (+63 €/m2 ), Kesklinn (+55 €/m2 ), Mustamae (+12 €/m2 ), Lasnamae (+8 €/m2 ), Pirita (+5 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+4 €/m2 ), Kristiine (+3 €/m2 ), alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Nomme (-7 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2524 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Haabersti (1715 €/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 yhden uustuotannon talon voimasta.
Lähes kaikki pääkaupungin alueet kallistuivat kun uustuotantoa vyöryi lisää markkinoille. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2293 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 1 kpl laski niitä.

Haabersti kallistui kun sen Haabersti lähiössä listautui luksustalo myyntiin heti Rocca al Maren viereen.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2098 €/m2 (+173 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Kristiine ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Nomme alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 283 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1788 €/m2 (-82 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Nomme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (249 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2172 €/m2 (+184 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn, Haabersti ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Nomme niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (448 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 161 kpl / 35% ja Lasnamäe 81 kpl / 18%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Haabersti alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nomme kaupunginosassa (ts 23 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen uudelleen avattujen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.