Asuntojen viikkokatsaus (04.04.): ”supistakaamme tarjousmääriä” -yhteisharjoitus


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
1997 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (-69 €/m2 ), Lasnamae (-47 €/m2 ), Mustamae (-44 €/m2 ), Haabersti (-30 €/m2 ), Pirita (-29 €/m2 ), Nomme (-22 €/m2 ), Kesklinn (-8 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Kristiine (+24 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2531 €/m2 tasoille. Hintojen lasku johtui voimakkaasta uustuotannon & kalliimman myymättömän inventaarion vetämisestä pois markkinoilta viikon aikana yhteisiltä Tallinnan myyntilistauksilta netistä. Markkinoiden tasapainoa yritetään saada näin näyttämään samalla niukemmalta ostajien suuntaan selvästikin kollektiivisesti välittäjien toimesta: myynti kuitenkin jatkuu ennallaan välittäjien omilla sivustoilla valtavalle koko kaupungin uustuotannolle joskin nyt vähän vaikeammin tulkittavassa muodossa. Inventaarion yhteinen supistaminen toteutettiin niin, että kalliimmat & uustuotannon (vm 2017-18) vahvat alueet sulkivat eniten tarjouksiaan: mm Lasnamäellä kato oli vähäisempi kuin Kesklinn:ssa. Nähtäväksi jää miten hyvin taktiikka toimii myynnin elvyttämisessä ”niukkuutta” näin keinotekoisesti lisäämällä.
Inventaarion supistaminen leimasi markkinoita vahvasti eräiden KV-välittäjien toimesta. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2276 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -18 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 1 kpl nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Kalamaja ylikuumasta lähiöstä suljettiin valtavasti koteja näkyvistä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1947 €/m2 (+107 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Mustamäe ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Kristiine ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 205 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Mustamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1767 €/m2 (-27 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Lasnamäe ja Nõmme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (198 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Nõmme.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2046 €/m2 (+126 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Mustamäe ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Nõmme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat vahvasti (1074 kpl !!) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 356 kpl / 33% ja Pohja-Tallinn 209 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Mustamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 27 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.