Asuntojen viikkokatsaus (05.06.): lievää halpenemista Kadriorg:n kotien säestyksellä


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2069 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Mustamae (-10 €/m2 ), Kesklinn (-5 €/m2 ), Haabersti (-2 €/m2 ) & Pirita (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Pohja-Tallinn (+10 €/m2 ), Kristiine (+9 €/m2 ), Lasnamae (+5 €/m2 ) & Nomme (+2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2558 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (2055 €/m2) nousi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 lähinnä yhden Kalamajan massiivisen uudistuotannon tarjousten myynnin alkaessa (os. Kesk-Kalamaja 7) siellä.
Kalamajan uudet talot kallistivat Pohja-Tallinnaa ennätykseen Balti Jaaman naapurissa
Uudistuotanto ohjasi tärkeimpiä tarjousten muutoksia kaupungissa. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2277 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -32% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl nosti niitä.

Kesklinn halpeni kun sen Kadriorg lähiöstä sulkeutui monia kalliimpia koteja myynnistä & listoilta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2069 €/m2 (-81 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Mustamäe ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pirita ja Nõmme alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 240 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1862 €/m2 (+106 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Pirita ja Lasnamäe alueiden noussseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Kesklinn ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (283 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pirita ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2071 €/m2 (-105 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Mustamäe, Kesklinn ja Haabersti alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine, Pohja-Tallinn & Pirita niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (322 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 115 kpl / 36% ja Pohja-Tallinn 50 kpl / 16%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Haabersti alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 45 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja markkinapiirteet vertailuineen  (kauppahinnat, tarjousajat, hinnoitteluryhmät, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös kotiselaimen kartalla.