Asuntojen viikkokatsaus (18.09.): tornitalon johdolla pyynnöt jälleen nousussa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2059 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+24 €/m2 ), Haabersti (+11 €/m2 ), Nomme (+10 €/m2 ), Kesklinn (+5 €/m2 ), Lasnamae (+3 €/m2 ), Pirita (+2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pohja-Tallinn (-7 €/m2 ) & Mustamae (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2556 €/m2 tasoille.
Syksyinen hintaralli on jälleen monen keskustakodin myyjän kiikarissa. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2193 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -19 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun nyt 2 kpl laski niitä.

Keslinn kallistui kun sen Juhkentali lähiössä esiteltiin runsaasti lisää uudistuotantoa sen tulevassa massiivisessa 14-kerroksisessa tornitalossaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2044 €/m2 (+247 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  7 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 1 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 216 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1839 €/m2 (-30  €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Pirita ja Kristiinealueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Pohja-Tallinn ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (299 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Pirita.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2019 €/m2 (+138 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi nyt mm Pohja-Tallinn, Lasnmäe ja Kesklinnalueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat  Mustamäe & Haabersti niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (396 kpl) ja niiden keskittyminen laimeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 117 kpl / 30% ja Pohja-Tallinn 95  kpl / 24%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Lasnamäe alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 15 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.