Asuntojen viikkokatsaus (02.10.): uudet kalliit kodit jälleen ryminällä tarjolle


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2052 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (+23 €/m2 ), Lasnamae (+5 €/m2 ), Haabersti (+5 €/m2 ), Pirita (+3 €/m2 ), Nomme (+3 €/m2 ), Mustamae (+2 €/m2 ), Kesklinn (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kristiine (-16 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2548 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Lasnamäe (1552 €/m2) ponkaisi  sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 jatkaen sen jo ed. viikon rallia  yhä ylemmäs.
Uusien kotien varannon määrä jatkoi näkyvästi sen kasvuaan & kiritti keskihintoja ylös. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2174 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa jopa 7 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun vain  1 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Kalamaja lähiö listasi runsaasti uudistuotannon koteja myyntiin paikallisesti (”LOFTID”-projekti).

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1963 €/m2 (+44 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Lasnamäe ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kesklinn ja Nomme alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 2 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 236 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1806 €/m2 (-118 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Nomme ja Mustamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Pohja-Tallinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (296 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Nomme.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2005 €/m2 (+42 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Pohja-Tallinn, Mustamäe ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kesklinn & Haabersti niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (352 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 86 kpl / 24% ja Pohja-Tallinn 74 kpl / 21%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn & Mustamäe alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nommen kaupunginosassa (ts 14 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.