Asuntojen viikkokatsaus (08.01.): vanhojen kotien vyöryä uuden vuoden kohmelossa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2092 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-11 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-4 €/m2 ), Lasnamae (-4 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Nomme (+17 €/m2 )Haabersti (+15 €/m2 ), Pirita (+1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2596 €/m2 tasoille.
Myyjät/välittäjät puolustivat nostettuja hintojaan tuomalla vanhojen kotien vyöryssä ”riittävästi” uusia koteja markkinoille. Useimmat vanhoista ovat reilusti ylittäneet normaalin myyntiaikansa. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2339 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli – % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl nosti niitä.

Kesklinn halpeni kun paljon  halvempia koteja listattiin sen myyntiin esiin takaisin & mm Tatari lähiössä tuli tarjolle merkittävällä edulla ostajalle vanhoja koteja Kotiselaimen suositusarvion mukaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1925 €/m2 (-194 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Haabersti ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pirita ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 2 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 160 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1847 €/m2 (+2 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pirita, Haabersti ja Nomme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (220 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pirita ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1951 €/m2 (-269 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Haabersti ja Pohja-Tallinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Mustamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (268 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 73 kpl / 27% ja Lasnamäe 54 kpl / 20%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Haabersti alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn & Pohja-Tallinn eniten eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 52 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.