Asuntojen viikkokatsaus (19.03.): vanhat kodit yhä halvempia kerrostaloista


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2151 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Nomme (-21 €/m2 ), Haabersti (-21 €/m2 ), Mustamae (-6 €/m2 ), Kesklinn (-4 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Pirita (+26 €/m2 ), Kristiine (+10 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2678 €/m2 tasoille.
Myymätön uudistuotanto alkaa heijastua nyt vanhoihin elementtitaloihin yhä selvemmin. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2335 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -26% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta). Pyyntöjen marginaali testaa uusia ennätyksiä myyjiensä toimesta samalla kun kauppa on ollut erittäin hidasta kuukaudesta toiseen.

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl nosti niitä.

Mustamäe halpeni kun sen Mustamäe lähiö listasi yhä enemmän halpoja koteja myyntiin elementtitaloistaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2087  €/m2 (+93 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Kristiine ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 205 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1866 €/m2 (-66 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Mustamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (254 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2050 €/m2 (+12 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kristiine ja Kesklinn  alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (312 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 79 kpl / 25% ja Lasnamäe 61 kpl / 20%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kristiine ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Mustamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kesklinn kaupunginosassa (ts 46  kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.