Asuntojen viikkokatsaus (26.03.): odotukset kasvavat kevättä kohti taas


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2155 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+41 €/m2 ), Nomme (+14 €/m2 ), Kristiine (+7 €/m2 ), Haabersti (+3 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+2 €/m2 ), Lasnamae (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kesklinn (-9 €/m2 ), Mustamae (-4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2669 €/m2 tasoille. Keväälle kausittain tyypillinen noste hinnoitteluissa jatkui pääkaupungissa nyt 6. viikkoa peräkkäin.
Merellisillä luksusalueilla kotien pyynnöt nousivat eniten. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2376 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -27% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Haabersti kallistui kun sen Kakumäe lähiö listasi paljon uusia kalliita koteja sen uuden jahtisaman kupeeseen.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2296 €/m2 (+209 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti, Pirita ja Nõmme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 6 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 275 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1920 €/m2 (+54 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (205 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2255 €/m2 (+205 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Haabersti ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Kesklinn niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (333 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 97 kpl / 29% ja Lasnamäe 54 kpl / 16%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Nõmme alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 41 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.