Asuntojen viikkokatsaus (16.04.): uudistuotannon kasino kuplii taas


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2171 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+30 €/m2 ), Haabersti (+24 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+5 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kesklinn (-7 €/m2 ), Mustamae (-7 €/m2 ), Nomme (-5 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2670 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (2182   €/m2) jatkoi yhä sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 sen vellovan massiivisen uustuotannon voimasta.
Kallein & halvin alue vetivät yhtä aikaa nyt hinnoittelua alemmas suuralueina. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 2066 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -17,3 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Kalamajan  lähiöön lisättiin uusia kalliita tarjouksia sen uuteen tulevaan taloon.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2018 €/m2 (-33 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Haabersti ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 5 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 258 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Lasnamäe

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1798 €/m2 (-68 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivavat: Lasnamäe, Kesklinn ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Pohja-Tallinn & Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (264 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2061 €/m2 (-49 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Lasnamäe ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (350 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 91 kpl / 26% ja Lasnamäe 69 kpl / 18%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Lasnamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoa keskihinnoissa mitä tuki alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 23 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.