Asuntojen viikkokatsaus (11.06.): kesähelle kuumensi kehittäjiä myös lisää


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2192 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (+30 €/m2 ), Mustamae (+4 €/m2 ), Kristiine (+3 €/m2 ), Pirita (+2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Nomme (-9 €/m2 ), Lasnamae
(-4 €/m2 ), Kesklinn (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2679 €/m2 tasoille.
Kaupungin suurimmat kotihintojen muutokset syntyivät pienestä Kalamajan ylikuumana kuplivasta lähiöstä.

Koko Kalamajan m2-hinnat huojuvat nyt lähes 18% uusien talojen pumpatessa niitä villisti ylös ja alas yhä nopeammin

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Kristiine alueella: 2098 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -23 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Kalamaja lähiö pumppasi yhä nopeammin & uudelleen esiin sen muutamia kalliita uusia taloja myyntiin yhden ison rakentajan takia.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2122 €/m2 (+126 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Kristiine ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelujen laskuja ei tapahtunut lainkaan.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi  kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  8 aluetta tuki hinnotelun nostoja.

Voluumi ryhmässä kasvoi selvästi: 199 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1867 €/m2 (-12 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Kesklinn ja Haabersti alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Nomme ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (239 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2199 €/m2 (+86 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (262 kpl) ja niiden keskittyminen kasvoi selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 93 kpl / 26% ja Lasnamäe 66 kpl / 18%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 59 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.