Pandemia painaa lisää vanhoja koteja halpenemaan


Lisääntyvä hintojen alentaminen näkyy pandemian paineesta Tallinnassa jo selvästi. Erityisesti tämä osuu suurelta osin vanhempiin koteihin ja niiden myynteihin. Hintojen alennus on nyt kaksioille ja yksiöille vähintään -4500 € ja isommille -6100 € kodeille hinnan muuttuessa ja myynnin viivästyessä. Maksimaalisesti ALEt saattavat yksittäin olla jopa -32 000 € ja reilut -100 000 €, vastaavasti.

Hintahaarukka ALE:lle viritetty

Koko asuntomyyntien hinnoittelu muuttuvien ja viivästyvien kotien osalta on entistä enemmän painottunut ”ALE-asentoon” kun talous kiristyy kotitalouksissa.

Viivästyvien ALE:n mediaani on merkittävästi suurempi isoille kodeille

Kun pienissä vanhemmissa kodeissa hinnan ALE:t alkavat -4500 € on sen koko joukon mediaani n -7500 € myynnin aikana. Hintarallia yrittävät kokeilevat +2000 € korotuksista ylemmäs nostaa hintaa, mutta tämä on selvästi pienempi joukko painottuen samalla kehittäjien aivan uusiin myymättömiin koteihin (ts mediaani rakennusvuosi 2019 näille).

Nämä halventuneet pienet kodit (< 45 m2) löytyvät eniten Lasnamäeltä ja Pohja-Tallinnasta nykyään suurimpina ryppäinä. Kerrostalot ovat 5-kerroksisia ja ne on rakennettu yleensä vuosien 1960 – 1990 aikana.

Isojen kotien myynneissä (ts > kaksiot) alkavat ALEt jo reilummin -6100 € mediaanin ollessa -18 000 €. Myöskin hintakorotusten yritys on vaisumpaa +1000 € koska tietysti jo korkeamman myyntihinnan myötä myös myyntiajat viivästyvät helpommin lisää – varsinkin juuri näinä aikoina. Mediaanikorotus on n +10 000 € mikä johtaa vähintään noin vuoden kestävään myyntiaikaan tässä joukossa. Myös nämä korottajat ovat enimmäkseen täysin uusia myymättömiä koteja vm 2019 ja tätä uudempia.

Ylivoimaisesti eniten näitä jo halventuneita suurempia koteja (ts < 86 m2) 75 000 – 119 000 € hintaluokasta näkyy Lasnamäellä 9-kerroksen kerrostaloissa. Rakennusvuosi pyörii v 1976 molemmilla puolin.

Vapailla markkinoilla on aina se perustaipumus hinnoitella asiat tehokkaasti ja juuri tämä korostuu nyt talouden hidastumisen painaessa yli-ikäisten hintojen muutoksia selvästi enemmän ALE:n suuntaan.

Kummassakin ryhmässä – pienet & isot kodit – halpenevien kotien paine on yhä vankasti vanhoissa asunnoissa Tallinnalle vaikka markkinat tulvivat myymättömien muodossa uudistuotantoa (n 50%).

Ostajana sekä asuntosijoittajana voit suunnitella & esittää tarjouksen paremmin tuntemalla aina alueella vallitsevan tärkeän hintahaarukan tarkasti.

Enenemmistö yhä sinnittelee sitkeästi aloillaan

Asuntojen hintakuplan puhkeaminen tapahtuu yhä asteittain Tallinnassa eikä tällä hetkellä näytä olevan kovin äkkinäistä liikettä edes viivästyvien markkinoilla laajemmin menossa. Nähtäväksi vielä jää miten jo huojuva korttitalo markkinoilla kestää sen kun työntekijöiden palkkatuet yrityksissä päättyvät ja kun se seuraava iso aalto 12 kk:n kiinteistölainojen lyhennysvapaista loppuu jo lainan omaavilta.

Isojen ja pienten asuntomyyntien jakaumat niiden hintamuutosten perusteella muistuttavat tänään yhä paljon toisiaan edelleenkin.

Hintamuutoksia kokevissa myynneissä laskut (siniset) tapahtuvat useammin kuin nousut (punaiset) samalla kun aloillaan on yhä selvä enemmistö (keltaiset) kaikista viivästyvistä

Laskevien osuuden kasvu markkinoilla tullee osoittamaan sen miten pandemia iskee näihin kumpaankin hyvin eri tyyppiseen myyntiryhmään.

Jos kehittäjät lähtevät massoina liikkeelle – sen jo 50% vapaan inventaarionsa kera – vähenee lähiaikoina nousujen määrät radikaalisti samalla kun aloillaan olleiden osuus kapenee. Näistä molemmat ryhmät siirtyvät sitten laskeneisiin myyntitarjouksiin.

Tiettyjen yksittäisten myyntien isot muutokset tarjoavat jo nyt lisää tilaisuuksia osaavalle ostajalle kuten viikoittaiset TOP-ALE:n katsauksemme hyvin myös osoittavat.

Markkinatiedot tarjoaa

Kotiselaimen koneälyn turvin löydät ja näet kivasti kaikkien kaupunginosien viimeisimmät trendit mihin hinnoittelu on tarkalleen euroissa laskien menossa. Sen kartalta näet hetkessä myös missä hinnoittelun muutoksia esiintyy eniten ja miten paljon viivästyneitä ne ovat.

Napsautat kuvia tarvittaessa suuremmiksi alta.

Koneäly tunnistaa hintahaarukat automaattisesti kotiselaimessa
Viivästyneiden yleiskuvasta (vasemmalla) pääsee kätevästi myynnin kattaviin tietoihin (oikealla) sekä antaa nähdä koneälyn luoman peukalosäännön kullekin myynnille (keltaisella)

Näillä eväillä voit tehdä turvallisia ja perusteltuja ratkaisuja vaikka myös pandemian aikana kannattaako tiettyyn kodin tarjoukseen jo tarttua vai ei.