Näin AI luokittelee sosioekonomisesti lähiöitä nykyään Tallinnasta


Kaupungin asujien ja lähiöiden tilanne seuraa sosioekonomisesti pidempiä trendejä ja heijastaa samalla eri lähiöiden haluttavuutta ympäristöinä. Nyt kun oppiva ChatGPT on saatavilla kurkistetaan tässä pikku katsauksessa miten se tulkitsee yhden kaupunginosan isompia lähiöitä niiden tilanteiden mukaan tänä päivänä kehityksessään. Vastaavanlaisia näkemyksiä voi toki löytää siirtymällä ko OpenAI:n käyttäjäksi itsekin kaikista kiinnostavimmista alueista ja kaupungeista.

Pohja-Tallinn & sen lähiöt

Viime vuosina myös nopeasti profiiliaan nostanut Pohja-Tallinn kaupunginosana tarjoaa hyvän tilaisuuden arvioida AI:n tuottamien tekstien sisältöä + tarkkuutta. Seuraaviin kappaleisiin on koottu aina ensin AI:n tuottama mielipide suorana käännöksenä ja sen jälkeen meidän vuosien kokemuksen perusteella kommentit ko arvioiden toimivuudesta & suorista virheistäkin

Kalamaja

Kalamajan lähiöstä todetaan mm seuraavaa.

Kalamaja on Tallinnan Pohjois-Tallinnan kaupunginosa, joka on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Aikoinaan työväenluokan alueella, jolla on historiaa teollista toimintaa, Kalamajasta on tullut trendikäs ja haluttu kaupunginosa, jossa on vahva kulttuurinen ja luova kenttä.

Sosioekonomisen asemansa perusteella Kalamajaa voidaan kuvata seka-alueeksi. Vaikka se on kokenut paljon gentrifikaatiota viime vuosina sekä monia uusia ja korkeatasoisia asuin- ja kaupallisia kehityshankkeita, se on edelleen koti monimuotoiselle väestölle, jolla on monenlaisia sosioekonomisia taustoja.

Osa kalamajalaisista on hyötynyt alueen muutoksesta, kiinteistöjen arvon noususta ja uusien mukavuuksien ja palveluiden saatavuudesta. Gentrifikaatio on kuitenkin voinut vaikuttaa kielteisesti muihin, kuten asumiskustannusten nousu ja kodeistaan siirtyminen.

Kaiken kaikkiaan Kalamajan sosioekonominen asema on monimutkainen ja vivahteikas, ja on tärkeää tunnistaa alueella asuvien ja työskentelevien monipuoliset kokemukset. Sosiaalista ja taloudellista osallisuutta edistetään ja gentrifikaation aiheuttamiin haasteisiin vastataan muun muassa yhteisökehitysaloitteilla ja kohtuuhintaisten asuntojen säilyttämisellä.

Havaintoja

 • Valtaosa edellä kuvatuista asioista toteutuu nykyään Kalamajassa hyvin
 • AI olisi voinut painottaa vielä enemmän erittäin voimakasta asumisen kallistumista johtuen juurikin luksustalojen yhä kasvaneesta määrästä tässä lähiössä

Pelgulinn

Tämän lähiön mielipiteitä AI:n toimesta.

Pelgulinn on kaupunginosa, joka sijaitsee Tallinnan Pohjois-Tallinnan alueella. Se tunnetaan vanhojen puutalojen ja uudempien kerrostalojen yhdistelmästään sekä vilkkaasta kulttuurielämästään.

Sosioekonomisen asemansa perusteella Pelgulinnaa voidaan kuvata monimuotoiseksi ja sekaiseksi alueeksi. Siellä asuu ihmisiä erilaisista sosioekonomisista taustoista, ja vaikka jotkut asukkaista ovat suhteellisen varakkaita, toiset saattavat kamppailla taloudellisten haasteiden ja sosiaalisen eriarvoisuuden kanssa.

Kaiken kaikkiaan Pelgulinna nähdään nousevana alueena, jossa on paljon potentiaalia sen sijainnin lähellä keskustaa ja kasvavan luovan yhteisönsä ansiosta. Monilla kaupunkialueilla se kohtaa kuitenkin myös sosioekonomiseen eriarvoisuuteen liittyviä haasteita, kuten kohtuuhintaisten asuntojen, työllistymismahdollisuuksien ja julkisten palvelujen saatavuutta. Paikalliset viranomaiset ja yhteisöjärjestöt pyrkivät ratkaisemaan näitä kysymyksiä ja edistämään alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Havaintoja

 • Pääosin arviot ovat melko oikean suuntaisia nyt viime vuosilta
 • Suurin kritiikki menee julkisten palvelujen saatavuuteen jossa on kyllä jo erittäin hyvä tilanne sekä yhä uusien bussireittien että viime vuosina modernisoidun ratikkayhteyden myötä Koplista asti suoraan keskustaan
 • Kysymyksen voi myös asettaa kohtaan vilkkaasta kulttuurielämästä koska monet toki yritteliäät uudet ravintolat ovat koittaneet tuoda alueelle tapahtumia lisää, mutta niiden elinkaari on jäänyt melko lyhyeksi tapahtumina

Pelguranna

Pelguranna on kaupunginosa, joka sijaitsee Tallinnan Pohjois-Tallinnan kaupunginosassa suosittujen Kalamaja- ja Pelgulinna-alueiden rajana. Se on ensisijaisesti asuinalue, jolle on ominaista yhdistelmä vanhoja puutaloja ja uudempia kerrostaloja.

Pelguranna on viime vuosina kokenut muutoksia, joissa on tehty useita uusia asuinrakennuksia ja infrastruktuuriparannuksia, kuten Pelgurannan terveyskeskuksen peruskorjaus ja läheisen Tööstuse-kadun saneeraus.

Pelgurannan sosioekonomista asemaa voidaan kuvata sekalaisena. Vaikka alue tunnetaan kulttuurisesta monimuotoisuudestaan ja yhteisöllisyydestään, sillä on myös joitain sosioekonomisia haasteita, kuten korkea työttömyysaste ja sosiaalinen eriarvoisuus.

Kaiken kaikkiaan Pelguranna nähdään nousevana alueena, jossa on paljon potentiaalia sen sijainnin lähellä kaupungin keskustaa ja kasvavan luovan yhteisön ansiosta. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä joihinkin naapuruston kohtaamiin sosioekonomisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Havaintoja

 • Suurin osa tekstissä pitää paikkansa nykyään myös
 • Muutama karkeampi asiavirhe kuitenkin mahtuu joukkoon: Tööstuse-katu ei kohtaa missään sen kohtaa Pelguranna:n aluetta & lähiö ei ole kosketuksissa Kalamajan alueeseen myöskään suoraan
 • Voi olla, että AI:lla on mennyt sekaisin Tööstuse vs lähiön Kolde pst / Kari katujen laajat tehdyt kunnostusprojektit lukiessa automaattisesti netin erilaisia lähteitä (?)
 • Myöskin maininta kaupungin keskustan läheisimmästä pitkästä Stroomi:n uimarannasta ja sen metsästä virkistysalueena olisi sopinut lisätä vetovoiman lisääjänä ainakin uusille muuttajille ja turisteille

Karjamaa

Karjamaa on kaupunginosa, joka sijaitsee Tallinnan Pohjois-Tallinnan alueella. Historiallisesti Karjamaa on tunnettu alemman tulotason alueena, jossa monet asukkaat työskentelevät sinikaulusteollisuudessa, kuten läheisessä satamassa ja tehtaissa.

Viime vuosina aluetta on kuitenkin pyritty elvyttämään ja parantamaan asukkaiden elämänlaatua. Kaupunki on investoinut julkisiin tiloihin ja yhteisöllisiin tiloihin, kuten uuteen puistoon ja kunnostettuun monitoimitaloon. Lisäksi alueelle on pyritty houkuttelemaan uusia yrityksiä ja investointeja uusien työpaikkojen ja taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi.

Näistä ponnisteluista huolimatta Karjamaalla on edelleen sosioekonomisia haasteita, ja monet asukkaista kamppailevat edelleen muun muassa työttömyyden ja köyhyyden kanssa. Alueen parantamiseen tähtäävät investoinnit ja aloitteet nähdään kuitenkin myönteisenä askeleena kohti osallistavamman ja vauraamman yhteisön luomista kaikille asukkaille.

 • Valtaosa tästä tekstistä voidaan pitää täysin oikeaan osuneena melkein 100% kun kyse on selvästi alimman luokan kerrostalolähiöstä
 • Rakennuskannasta AI olisi toki voinut lisätä, että erittäin vähäisen uusien talojen myötä alueen kehitys on suhteellisesti ollut myös kaikkein pysähtyneintä kapunginosassaan

Sitsi

Sitsi on kaupunginosa, joka sijaitsee Tallinnan Pohjois-Tallinnan alueella suositun Kalamajan alueen vieressä. Sitsi on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia osana kaupungin laajempaa uudistamista alueella.

Sitsi Creative Quarter on naapuruston mittava kehityshanke, jonka tavoitteena on muuttaa entinen teollisuusalue eläväksi luovaksi ja kulttuuriseksi keskukseksi. Hanke sisältää useiden historiallisten teollisuusrakennusten peruskorjauksen, joita käytetään nykyään ateljeina, työpajoina ja tapahtumatiloina taiteilijoille, muotoilijoille ja muille luovan alan ammattilaisille.

Sitsin luovasta korttelista on tullut suosittu kohde niin paikallisille kuin vierailijoillekin, ja siellä järjestetään ympäri vuoden monenlaista tapahtumaa ja toimintaa. Lisäksi alueella sijaitsee useita kahviloita, ravintoloita ja kauppoja, jotka ovat auttaneet houkuttelemaan lisää ihmisiä naapurustolle.

Kaiken kaikkiaan Sitsi nähdään Pohjois-Tallinnan nousevana alueena, jossa on kasvava luova yhteisö ja kasvava määrä palveluita ja nähtävyyksiä asukkaille ja vierailijoille.

Havaintoja

 • Mielipiteet sisältävät joitain epätarkkuuksia nykytilanteeseen todellisuudesta
 • Ravintoloita & kahviloita ei varsinaisesti ole perustettu tähän lähiöön merkittävästi vaan sen ympäristön alueille
 • Luovan yhteisön osuutta on yliarvioitu jos vertailuksi nyt nostetaan vaikkapa Kalamajan Telliskive:n laaja & luova vanhempi aktiivinen keskittymä yrityksiä & virkistysmahdollisuuksia siellä
 • Kaiken kaikkiaan Sitsi on hyvin pieni lähinnä pientaloista koostuva rauhallinen omakotialue

Kopli

Kopli on Tallinnan Pohjois-Tallinnan kaupunginosa, jolla on monimutkainen sosioekonominen profiili. Historiallisesti se oli työväenluokan aluetta, jolla on vahva teollisuusperintö, ja se on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosina kaupunkien uudistumisen ja gentrifikaation seurauksena.

Nykyisen sosioekonomisen asemansa perusteella Koplia pidetään yleisesti seka-alueena. Se on koti monimuotoiselle väestölle, jolla on erilaiset tulot ja sosiaaliset taustat. Vaikka alueella on tehty jonkin verran uutta kehitystä, mukaan lukien historiallisten rakennusten peruskorjaus ja uusien asuntojen ja liiketilojen rakentaminen, monet naapuruston vanhemmat rakennukset ovat edelleen korjauksen ja modernisoinnin tarpeessa.

Kaiken kaikkiaan Koplilla on edessään useita sosioekonomisia haasteita, kuten köyhyys, työttömyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. On kuitenkin myös monia yhteisövetoisia aloitteita ja kehittämishankkeita alueen parantamiseksi sekä sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden edistämiseksi. Koplin sosioekonomisen aseman tuleva kehityssuunta riippuu useista tekijöistä, kuten näiden aloitteiden onnistumisesta sekä laajemmin Tallinnan ja Viron taloudellisista ja sosiaalisista oloista laajemmin.

 • Kuvausta voi pitää reiluna Kopli:n osalta melko hyvin
 • AI olisi voinut toki painottaa hieman julkisen infran isoja parannuksia & panostuksia nyt viime vuosilta: modernin uudistetun puistoalueen sekä uuden peruskorjatun ratikkalinjan avaamista Tallinnan kaupungin toimesta
 • Myöskin laaja yksityisen rahan turvin rakentuva Koplin linjojen kokonaan uusi asuinalue meren rannalta olisi ollut hyvä lisäys sosioekonomisen parantumisen kannalta mainita

Yhteenvetoa

Paljon julkisuutta ja pöhinää jo kehittäneen ChatGPT:n edelliset mielipiteet ovat toki mielenkiintoisia, mutta jotakin lisäoppimisen tarpeita on toki helposti havaittavissa kuten edeltä voit jo todeta.

Tietämyksen resoluutio näyttää olevan siinä tilanteessa tätä kirjoitettaessa, että mitä pienempiin yksiköihin mennään alueellisesti sitä vaikeampaa tekoälyn on tarkasti & oikeasti sanoa niistä asioita 99% oikein.

Tämä on tietysti looginen lopputulema kun ottaa huomioon koko ko mallin luomistavan, jossa on luetettu netin julkisia kaikenlaisia lähteitä ja niistä sitten automatisoiden yritetty kouluttaa faktoja AI-koneistoon: mitä pienempiin yksiköihin paikallisesti mennään sitä vähemmän ja niukemmin on siitä olemassa kovin laadukasta varmennettavaa aineistoa olemassa. Erityisesti juuri tämä kohta korostui mm Kalamajan näkyvimmän vs Pelguranna -alueiden hyvin eri tasoisista AI-kommenteista.