Kodin tarkka arvon analyysi


Tarkalla markkina-arvolla määrittelet kodin hintaa ottamalla huomioon täkeimmät siihen vaikuttavat seikat visuaalisesti & nopeasti. Tämä ominaisuus on käytössä aina karttaan haetuille pyynnöille että mm TOP-ALE listan vaihtuville kodeille automaattisesti.

Suositushinta & -aika => ostajan etu

Pyynnön tyypillinen arvio näyttää aina seuraavalta.

Aktiivisen pyynnön koko markkina-arvio ilmakuvana

Tärkeimmät asiat on kiteytetty ylimmäiseksi ts arviot markkinatilanteen perusteella suositushinnasta ja normaalista M&M -ajasta kodin tilanteen perusteella. Näitä vertaamalla on johdettu ostajan etu euroina & prosentteina.

Markkinahistoria pyynnölle näkyy visuaalisesti graafina koko sen tunnetun olemassa olon ajalta. Johon on merkitty myös M&M -ajan palkki jos kodin pyyntö on sen jo ylittänyt.

Kiinteät markkina-arvostukset

Arvostukset avautuvat omaan ikkunaansa kun niihin haluaa tutustua tarkemmin SUOSITUS -painikkeesta. Nämä ovat perustekijät, joihin omistaja ei voi vaikuttaa kodin osoitteen perusteella.

Lähtökohtana on sijainnin arvostus nykyisen markkinatilanteen perusteella vrt aina samankaltaisiin koteihin niiden myynneissään.

Kodin fyysiset perusominaisuudet ovat: rakennus- / peruskorjausvuosi, talon materiaali, asunnon kerros ja koko (m2 + huoneita). Näiden dynaamiset arvostukset arvioidaan suhteessa koko alueen markkinaan prosenteissa, joka nostaa / laskee arvostusta. Näistä muodostuu yhteisarvo kaikille ominaisuuksille.

Lopuksi, otetaan arvostuksissa huomioon myös lisäksi alueen markkinapaine (ALE) alemmas perustuen viime aikojen toteutumahintoihin.

Kaikkien markkina-arvostuksien yhteisvaikutuksista syntyy suosituksessa mainittu hintalappu kodille.

Parhaimmat kilpailijat

Hintahistorian pääikkuna sisältää myös erittäin hyödyllisen taulukon siihen avatun kodin lähimmistä kilpailijoista omana näyttönään.

Kilpailijoiden listalla vielä paremmat alleeviivattuina euroineen esiin

Tästä taulukosta on hyvin helppo tarkistaa mm miten läheltä ne löytyvät ja kuinka samanlaisia ne ovat nykyään yhdellä silmäyksellä.

Lopulta ostajaa & myyjää kiinnostaa mitkä kodit ovat vielä parempia kuin nyt tarkasteltava koti. Nämä kodit listautuvat kätevästi aina ylimpinä esiin ja niiden vertailuun sopiva etu suoraan euroissa + markkinoilla viipyminen on merkitty oikeaan laitaan.

Pyynnön koko kilpailukyky selviää näin helposti ja nopeasti kaikille aktiivisille alueen myynneille mitä kannattaa varmasti käyttää päätöksenteon tukena sen oman roolin perusteella jatkossa hyväksi.

By using sharp pricing tool of home browser you actually take account all basic important factors on existing active market visually. The way that is easy to understand and very logical to use. This view is easy and fast to use for all mapped requests and also for weekly best homes (eq ”TOP-ALE”).

Recommended price & sales time => buyer’s gain

Normal picture of pricing valuation looks like this one typically.

One active home seller seen from bird’s eye on the city

The most important things here are at top: estimated recommended price & sales period today based on market’s state. Also, next is there buyer’s gain in euros and % which come from last seen request of seller.

History of sale is usefully visible as a clear graph starting from very first recorded pricing date.

Fixed market’s factors & valuations

These valuations are available from the main window by a single click and they are in their own table on always the same way for each home’s seller.

Next come those fixed factors of home listed and their estimated value when compared nearby similar features on market.

These factors are: bulding year, material of house, floor of home, and size of it (in M2 + nro of rooms). These dynamic factors are always calculated based on the last market situation automatically. So, they do increase / lower the recommended price when market moves around.

Finally, there is a discount percent that is based on the recent real executed price of the area.

By counting all factors, location, and area’s discount we end up the recommendation price today.

Best competition around

The main window contains also the list best competion for any selected home for sale. It looks like next picture.

Competition’s table underlines even better active homes at the top

This table is very handy and fast to use so that you can see how close the best are and how similar they are by basic factors today.

After all, seller is mostly motivated to find out how much more discounts are existing on market in the same class as one’s own home for sale. So, this table list them always at the top in this order automatically. It also shows on right cleary the buyer’s benefits in euros when it is positive at all.

Each home’s sale is very transparent on this method on market and it is easy to find out how good value is baked in to seller’s request. This is very good info that you can use as an advice to make better decision when closing the deal.