Markkinadata & -taulukot


Aktiivinen markkinadata on sinulle käytössä kotiselaimelta sen kolmen muutoksia kuvaavan loogisen taulukon (ts uudet, jatkaneet & sulkeutuneet) avulla, jotka sisältävät kaikki perustiedot aina kustakin myynnissä olevasta kodista riveittän. Lisäksi, taulukoihin lasketaan tärkeimmät avainluvut arvioidusta myynnin tilasta & toteutumisesta.

Näiden kolmen taulukon joukko aukeaa standardista aina kullekin kaupunginosan alueella seuraavaan muotoon.

The new, active, and closed tables on market

Taulukot listaavat siis kodin sekä myyntien muutokset (ts uudet & suljetut) että kaikki nykyiset aktiiviset (jatkaneet).

Kaikkien taulukoiden sisältö on automaattisesti lajitelty neliöhinnan (€/m2) mukaan. Lisäksi rivit on väritetty hieman eri lailla kun tämä hinta on joko alempi tai korkeampi kuin viime kuun ostajan toteutumahinta Maa-amet:n toimesta (ts kiinteistövirasto).

Suljettujen kodin myyntien avulla on mahdollista arvioida erilaisten kotien todellista myyntiä tietyllä tasolla seuraten ilmestyvätkö ne enää uusien myyntien taulukkoon lähiaikoina lainkaan.

The states of sales in their own colums

Jokainen taulukko sisältää myös myynnin tilan yhteenvedon tiedot: markkoilla viipymisen päivissä, ihanneajan päivissä, näiden eron, nettomuutoksen myynnin ajalta ja arvioidun tuloksen nykyarvoon markkinoilla.

Tulkintaa tästä nopeuttaa se, että myynnin myöhästymisen, hintamuutoksen sekä tuloksen osalta kaikki negatiiviset arvot ovat merkitty aina punaisella värillä.

Tämä kertoo siis siitä, että jossain määrin normaalirajat on ylitetty ajassa tai alitettu hinnoissa – syystä tai toisesta.

Markkinan dynamiikan kannalta on toki mielenkiintoista miten suuri osa myynneistä poistuu normaalien rajojen sisällä tai jopa listautuu uutena markkinoille vastaavasti. Tämä kertoo koko markkinan tunnelmasta ihan yksittäisten osoitteiden tasolla.

Active market’s data is available for you on home browser by its tables that include all basic info from each home for sale. Also, it counts you automatically all most important key indicators (KPIs) about estimated states of sales.

These three tables open for each area of city automatically when you ask it.

Uudet, aktiiviset & suljetut kodin myynnit markkinoilta

The tables list the changes (the new & closed) and all current active sales of homes in own table.

All tables are automatically sorted by the price of m2 (eq €/m2). Also, to make them more effective they have two colors in which one tells when offer is under or over the official executed price of local area.

By using the closed table it is possible to estimate the real transactions of market at certain level simply by following if they reappear to listed new home’s list again soon or not.

Myynnin tilan sarakkeet kodeista

Each table also include the state of sale for each home: days on market (DOM), ideal DOM, their difference, net change of pricing, and estimated result of gain by current market.

Understanding market from these figures get much faster when all negative factors (difference, net change & result) are also underlined by red color.

Tämä kertoo siis siitä, että jossain määrin normaalirajat on ylitetty ajassa tai alitettu hinnoissa syystä tai toisesta. That tells you that normal limits are not present for an offer: DOM is over the ideal DOM, pricing or estimated result is negative.

By observing market this way you have insights which sales of homes are closed within normal limits and also which ones are entering in the same way. This gives very straight answer what is the market’s overall mood & sentiment by sellers at the level of address for each home.