Sijoittajanäkymän kartta & sen symbolit


Ostajan ja sijoittajan oma karttataso kertoo visuaalisesti nopeasti mistä ja miten kannattavaksi arvioidut kotien myynnit sijoittuvat kaupungissa tänään. Tästä löydät tarkat tiedot miten tulkita ja ymmärtää visuaalisesti sijoittajan näkymästä siihen luodut symbolit.

Kultaiset rahasäkit & ostajan edut

Kun avaat kotiselaimen kartan palvelun tilaajana löydät tyypillisesti aina heti ”kultaiset rahasäkit”, jotka osoittavat kuluvalta viikolta kannattavaksi arvioitujen myyntien kaikki talot.

Tämä on helppo ja mukava tapa aloittaa tarkempi tutkimusmatka kannattavien kotien maailmaan & koko markkinaan.

Jokainen rahasäkki siis sisältää tarkan analyysin miten ko myynti ja sen koti on arvioitu kannattavaksi juuri tänään.

Kotiselain käyttää tähän arviointiin sekä paikallista tarjousten ympäristöä että kodin samankaltaisuutta suhteessa koko sen kaupunginosan & lähiön tarjontaan. Myöskin viimeksi toteutuneet m2-hinnat ovat osa arvioiden lopullista laskukaavaa.

Jokainen rahasäkki sisältää helposti ymmärrettävää tietoa sen myyntikohteesta visuaalisesti suoraan kartalta.

Väritys = isompi arvioitu etu

Kunkin rahasäkin koko & värikkyys lisääntyy kun arvioitu etu ostajalle kasvaa. Seuraavassa taulukossa on tiivistetty miten erilaiset symbolit luodaan kartalle.

Symboli kartallaArvioitu etu ostajalle
> +30 000 €
> +20 000 €
> +10 000 €
< +10 000 €
Symbolien väritys ja koko suhteessa arvioituun etuun

Symboli on sitä näkyvämpi ja värikkäämpi mitä enemmän sen taakse kirjautuu etua ostajalle.

Käymällä kiinnostavaa aluetta kartalta läpi on siis näin hyvin helppoa & nopeaa löytää kaikki kannattavaksi arvioidut kodit visuaalisesti.

Myynnin kesto & uutuus

Jokaisesta rahasäkistä löytyvät myös heti tiedot onko kyseessä vielä jatkunut myynti (kolme pistettä ts jatkuu …) vai uusi (salama) myynti sekä myös mikä on myynnin tilanne suhteessa normaaliksi arvioituun myyntiaikaan markkinoilla.

Nämä symbolit sijaitsevat rahasäkkien alalaidassa.

Uusi myyntiJatkunut myyntiYli suositusajan
SalamaKolme pistettäPunainen kello
Lisäsymbolit kannattavien kartta

Viemällä kursori rahasäkin päälle löydät myös aivan perustiedot kannattavuudesta ja jos myynti kiinnostaa lisää pääset napauttamalla rahasäkkiä loogisesti sen aivan kaikkiin yksityiskohtiin kiinni.

Arvioitu hinta, myyntiaika & etu

Rahasäkkiä napauttamalla avattu myyntikehitys yhdelle kodille

Samalla kun tästä ikkunan otsikosta näkee myyntikohteen perustiedot niin sen alta löydät arvioidun suositushinnan, myynnin normaalikeston sekä edut euroissa / prosenteissa.

Visuaalisesta hintahistoriasta on myös helppo nähdä miten myyjä on arvottanut asuntoaa myynnin kestäessä sen eri viikkoina.

Parhaat kilpailijat

Kilpailijoiden välilehti tarjoaa myös mielenkiintoista vertailutietoa kuinka tiukasti nykyinen myyjän pyyntöhinta onkaan asetettu verrattuna samankaltaisiin koteihin samalta alueelta.

Parhaimmat kilpailijat & niiden arvioidut edut omassa taulukossaan

Kodin & talon eri fundamentit

Kun arvion syntymistä haluaa astetta paremmin ymmärtää voit avata myös asunnon ja talon perustekijät esiin omaan ikkunaansa.

Nämä on järjestetty tärkeimmästä lähtien ylhäältä alas taulukkoon ja niiden painoarvo kertoo miten kullakin tekijällä on vaikutusta arvioitun hintaan nähden.