Asuntojen viikkokatsaus (7.4.): lievää hintojen laskua keskustan siivittämänä


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko laski keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1658 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi nyt eniten  Kesklinn (-20€/m2) ja Mustamäe (-14€/m2) isoilla alueilla. Tarjoushintojen nousua tapahtui Haabersti (+12€/m2) ja Pirita (+10€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta viikossa laski 2229 €/m2 tasolle – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Samalla Kesklinn koki – jälleen – historiallisesti viime vuodesta alkaneen hintarallin uuden kaikkein korkeimman huippunsa.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2183€/m2 (ts +10€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna (vrt ed.kvartaalin toteutumiin). Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn heijasti ALE:lla uuden kvartaalin alkua eniten

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl  nosti niitä omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski keskihinnoitteluaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1502 €/m2 (-213€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Nomme ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Lasnamäe alueen uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelun laskua kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 3 nousuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 44 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Nomme.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1523 €/m2 (+8€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Mustamäe ja Pohja-Tallinn alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Kristiine kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 laskua. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (258 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Mustamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1760 €/m2 (-172€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrillä eniten muuttuneiden markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin n 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Mustamäe ja Haabersti alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Kristiine ja Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelussa ja 3 nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi selvästi (616 kpl) ja niiden keskittyminen laajeni 2 kaupunginosaan (ts Kesklinn: 209 kpl / 44% ja Lasnamäe 154 kpl / 25%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Kesklinn ja Mustamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ja uudelleen avatut ilmoituket sekä alueena Kesklinn lähes kaikissa eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat) kaupantekoon nyt Mustamäe alueilla sekä uusien ilmoitusten aliryhmässä Haabersti (4 edullista muuttunutta asuntoa markkinatutkassa) asuinalueella.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.