Asuntojen viikkokatsaus (28.7.): markkinat lähes kesähorrokseen


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1663 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Mustamäe (-9€/m2), Kristiine (-2€/m2) ja Haabersti (-6€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostoja taas kokivat Pirita  (+14€/m2) ja Nomme (+7€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa laski 2228 €/m2 tasolle. Pohja-Tallinn säilytti sen hintaennätyksensä ennallaan – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2133 €/m2 (ts +14€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosittain tarkasteltuna.

Haabersti laski tarjouksiansa kuvaten asuntomarkkinan tunnelmaa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl  nosti m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl laski tarjouksiaan eli koko markkina oli hyvin vakaasti lähes paikoillaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1718 €/m2 (+67€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Nomme, Mustamäe ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 6 aluetta tuki hinnoittelun nostoja ja 2 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 158  kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1558 €/m2 (+108€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Lasnamäe, Kristiine alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Haabersti kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (191 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Kristiine alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1761 €/m2 (-11€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Pohja-Tallinn ja Kristiine alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Nomme, Mustamäe ja Haabersti niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 4 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (818 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 333 kpl / 41% ja Lasnamäe 225 kpl / 28%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Pohja-Tallinn ja Kristiine alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä laskua keskihinnoissa mitä tukivat uudelleen avatut aliryhmänä sekä asuinalueena Haabersti lähes kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Haabersti (15 edullisempaa tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat on laskettu esiin aina automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.