Asuntojen viikkokatsaus (4.8.): tarjoukset eivät reagoi 7/2014 huonoon kk-myyntiinHINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden tarjousten viime viikko piti keskihinnoittelua paikallaan myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1663 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pirita (-15€/m2), Kristiine (-9€/m2) ja Lasnamäe (-5€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostoja taas kokivat Kesklinn (+15€/m2), Pohja-Tallinn (+8€/m2) ja Mustamäe (+5€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa nousi 2243 €/m2 tasolle. Pohja-Tallinn teki uuden hintaennätyksen tarjouksissaan – käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2120 €/m2 (ts -15€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosittain tarkasteltuna.

Lasnamäe kuvasi tasapainollaan Tallinnan tarjouksien tunnelmia hyvin

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  laski m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan kun 3 kpl nosti tarjouksiaan eli koko markkina oli hyvin vakaasti yhä paikoillaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1591 €/m2 (-127€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista nostetta näkyi Nomme ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun laskuja ja 3 nostoja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 158  kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Uudet hinnat vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1579 €/m2 (+21€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Lasnamäe, Kesklinn alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Nomme, Pohja-Tallinn ja Kristiine kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (191 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Lasnamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1770 €/m2 (+9€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Kesklinn ja Mustamäe alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Kristiine ja Haabersti niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua ja 2 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä laski dramaattisesti (680 kpl) ja niiden keskittyminen tiivistyi lisää 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 312 kpl / 46% ja Lasnamäe 203 kpl / 30%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Lasnamäe ja Kesklinn alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä. Ristiriita koko segmentin hinnan nousulla vrt tätä ed. viikkoon selittyy suurella määrällä nyt suljettuja ilmoituksia (= uudelleen arvioitaviksi) – merkittävää painetta oli nyt alaspäin hinnoissa.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä tasapainoa keskihinnoissa mitä tukivat uudelleen avatut aliryhmänä sekä asuinalueena Lasnamäe sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Haabersti (9 edullisempaa tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.