Asuntojen viikkokatsaus (18.8.): hinnoittelu halpeni keskustan johdolla


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1666€/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-45€/m2), Mustamäe (-25€/m2) ja Kristiine (-17€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat Lasnamäe (+14€/m2)  ja Haabersti (+7€/m2). Kesklinn alueen tarjousten keskihinta viikossa laski 2238 €/m2 tasolle. Pohja-Tallinn pysyi lähellä tarjousten hintaennätystään.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2113 €/m2 (ts +2€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn hinnoittelu aleni yleisesti kun sen marginaali kääntyi negatiiviseksi

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  laski m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan kun 4 kpl nosti tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1717 €/m2 (+106€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskuja näkyi taas Kesklinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 3 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 171 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Mustamäe ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1534 €/m2 (-49€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Nomme, Mustamäe, Kesklinn alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoja näkyi mm Pohja-Tallinn, Pirita ja Haabersti kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja  hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 nostoja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (232 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Pirita alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1780 €/m2 (-82€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat vain Pirita, Haabersti, Mustamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua ja 4 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (670 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui 2 kaupunginosan kesken (ts Kesklinn: 298 kpl / 44% ja Lasnamäe 206 kpl / 31%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun ylivoimainen vaikutus oli Lasnamäe ja Kesklinn alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat hintapäivitetyt ja uudelleen avatut aliryhmät sekä asuinalueena Kesklinn kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien hintojen tarjousten aliryhmässä Nomme (11 edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

MARKKINAKATSAUS

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.