Asuntojen viikkokatsaus (8.9.): kovaa hintarallia lähes koko Tallinnassa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti  selvästi keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1708 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+6€/m2), Pirita (+31€/m2), Mustamäe (+9€/m2) ja Haabersti (+8€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua koki vain Lasnamäe (-44€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa nousi nyt 2252 €/m2 tasolle ja Haabersti teki sen hinnoittelunsa jälleen uuden ennätyksen (1531 €/m2) sen neliöissään. Tarjousten nosto lisännee jälleen kuilua oikeisiin kauppahintoihin nähden.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2140 €/m2 (ts +31€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kristiine hinnoittelu nousi keskustan rajaa kohti selvästi

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun vain 1 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1627 €/m2 (+59 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista nostetta näkyi taas Mustamäe ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 3 laskua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 151  kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1618 €/m2 (+69 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Pohja-Tallinn, Mustamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Kesklinn, Pirita ja Nomme kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostetta hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (222 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Pohja-Tallinn alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1846 €/m2 (+62 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Kristiine ja Pohja-Tallinn alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat vain Lasnamäe, Pirita niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 3 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (664 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui keskustaa kohti (ts Kesklinn: 295 kpl / 44% ja Lasnamäe 158 kpl / 28%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kristiine ja Kesklinn alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien kovaa nostoa keskihinnoissa mitä tukivat kaikki aliryhmät sekä asuinalueena Kristiine ja Pohja-Tallinn kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uusien  tarjousten aliryhmässä Mustamäe (24 edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.