Asuntojen viikkokatsaus (15.9.): myyjien irtiotto ei onnistunut


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko laski  keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1669 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-6€/m2), Pirita (-21€/m2) ja Nomme (-7€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nousuja kokivat Pohja-Tallinn (+15€/m2), Lasnamäe (+11€/m2) ja Kristiine (+10€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski nyt 2246 €/m2 tasolle ja Haabersti pysyi lähellä ennätystarjouksiaan (1529 €/m2) sen neliöissään. Viikkoa jo aiemmin alkanut myyjien selkeä yritys nostaa hinnoitteluaan tipahti nyt viime kk keskitasoille Tallinnassa rytinällä.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2119 €/m2 (ts -21€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn:n halvempaa hinnoittelua: keskustorin alueella ja Kristiinen rajalla

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun vain 4 kpl nosti tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1698 €/m2 (+71 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi taas Nomme alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 7 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 1 laskua tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 174 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Mustamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1528 €/m2 (-90€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Pohja-Tallinn, Kesklinn alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoja näkyi mm Mustamäe ja Lasnamäe kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostetta hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (220 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Kesklinn alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1802 €/m2 (-44 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Kristiine ja Mustamäe alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Lasnamäe, Pirita niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelua ja 3 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (686 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui yhä keskustaa kohti (ts Kesklinn: 305 kpl / 44% ja Lasnamäe 176 kpl / 26%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Mustamäe ja Kesklinn alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat hintapäivitetyt ja uudelleen avatut sekä asuinalueena Kesklinn lähes kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen  tarjousten aliryhmässä Pirita  (7  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.