Asuntojen viikkokatsaus (6.10.): kaupunginosien tiedoissa yhä enemmän virheitä


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1669 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-33€/m2), Pirita (-42€/m2), Pohja-Tallinn (-15€/m2) ja Mustamäe (-13€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat vain Haabersti (+6€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski nyt 2268 €/m2 tasolle. Viikkoa leimasivat myös yhä yleisemmät väärin kerrotut kaupunosien myyntimerkinnät, joilla myyntikohde virtuaalisesti siirtyikin kalliimmalle alueelle ostotarjouksen toivossa.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2101 €/m2 (ts  -42€/m2 viikossa) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn hinnoittelun laskua tuottivat mm kotien väärät kaupunginosat

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl  laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun vain 1 kpl nosti tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1557 €/m2 (-120€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  7 aluetta tuki hinnoittelun laskuja tarjouksiinsa ja 1 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 75 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1591 €/m2 (+75€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Kesklinn, Kristiine alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskuja näkyi mm Pirita kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostetta hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 laskuja. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (386 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Kesklinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskuja viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1809 €/m2 (-5€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn ja Lasnamäe.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Kristiine alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Mustamäe, Pirita ja Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelua ja 3 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (718 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui yhä keskustaa kohti (ts Kesklinn: 321 kpl / 45% ja Lasnamäe 200 kpl / 28%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat uudet ja uudelleen avatut tarjoukset sekä asuinalueena Kesklinn lähes kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Haabersti (1  edullisempia kodin tarjousta markkinatutkassa).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.