Asuntojen viikkokatsaus (27.10.): luksusalue reagoi eniten heikompiin odotuksiin


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1678 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-21€/m2), Mustamäe  (-8€/m2) ja Nõmme (-31€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nousua kokivat Pohja-Tallinn (+4€/m2), Kristiine (+8€/m2) ja Lasnamäe (+6€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski reilusti nyt 2267 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin 1. kertaa nyt Nõmmen alueella: 1653 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -23%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Nõmmen luksushinnoittelut tippuivat alas eniten Tallinnassa

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl nosti tarjouksiaan lievemmin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1622 €/m2 (-22€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nousua esiintyi Kristiine ja Lasnamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  5 aluetta tuki hinnoittelun laskua tarjouksiinsa ja 3 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi: 192 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Kesklinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1522 €/m2 (+9€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pirita, Kesklinn, Mustamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nomme kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 laskua. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (306 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Kesklinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1831 €/m2 (-55€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Lasnamäe ja Nomme alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Mustamäe ja Pirita niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelua ja 3 kpl nosti niitä. Muutosilmoitusten määrä laski (558 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui yhä lisää keskustaa kohti (ts Kesklinn: 289 kpl / 52% ja Lasnamäe 158 kpl / 28%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat  uudet ja uudelleen avatut tarjoukset sekä asuinalueena Nõmme kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Nõmme (8 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.