Asuntojen viikkokatsaus (3.11.): keskustan viereinen alue nokitti hinnoitteluaan


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1686 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+66€/m2), Haabersti (+16€/m2) ja Nõmme (+8€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat Pirita (–13€/m2), Kesklinn (-5€/m2) ja Lasnamäe (-6€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski yllättäen kuitenkin nyt 2262 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin jälleen nyt Nõmmen alueella: 1661 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -23%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kristiine koki jyrkintä kotien hinnoittelun nostetta edeltäen kiinteistöseminaaria suomalaisille

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1643 €/m2 (+20€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Kristiine ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi Kesklinn, Haabersti ja Lasnamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  4 aluetta tuki hinnoittelun laskua tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 182 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1810 €/m2 (+288€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Pohja-Tallinn, Mustamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Kesklinn ja Lasnamäe kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 laskua. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (289 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1880 €/m2 (+49€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Mustamäe ja Kristiine alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Pohja-Tallinn ja Pirita niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 2 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä laski (557 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui yhä lisää keskustaa kohti (ts Kesklinn: 296 kpl / 53% ja Lasnamäe 154 kpl / 28%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Nõmme alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoja keskihinnoissa mitä tukivat kaikki muuttuneet aliryhmät sekä asuinalueina Kristiine ja Mustamäe kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Pirita (3 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.
Edellisellä ja nyt kuluvalla viikolla välittäjien hintojen nostoja ohjaa varmasti myös Tallinnassa marraskuun 2. viikolla myös suomalaisille – suurin toivein – taas markkinoitu kiinteistöalan paikallinen myyntiseminaari.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.