Asuntojen viikkokatsaus (24.11.): keskusta luisui lasikatolta alas


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1690 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Kesklinn (-22€/m2), Pirita (-6€/m2) ja Pohja-Tallinn (-3€/m2) alueilla. Tarjoushintojen nostoa kokivat  Lasnamäe (+8€/m2) ja Mustamäe (+4€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski nyt 2270 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin jälleen nyt Nõmmen alueella: 1677 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -24%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Kesklinn:n halvimmat neliöt löytyivät alueen rajoilta ja ydinkeskustasta poispäin

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl nosti tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1670 €/m2 (+97 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi Pohja-Tallinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  4 aluetta tuki hinnoittelun nostoa tarjouksiinsa ja 4 laskua.

Voluumi ryhmässä laski: 144 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1544 €/m2 (-12 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn, Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nousua näkyi mm Haabersti ja Kristiine kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskua hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 nousua. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (257 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1891 €/m2 (-39 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn ja Nomme alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Lasnamäe, Pirita ja Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski niiden hinnoittelua ja 5 kpl nosti niitä. Tarjousten määrä nousi (570 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui loiveni keskustasta pois (ts Kesklinn: 305 kpl / 56% ja Lasnamäe 138 kpl / 26%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Nomme alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat hintapäivitetyt ja uudelleen avatut ryhminä sekä asuinalueena Kesklinn lähes kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Pirita (4 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.