Asuntojen viikkokatsaus (8.12.): luksusalue nosti hintojaan nyt meren tuntumasta


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1704 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+32€/m2), Lasnamäe (+4€/m2) ja Haabersti (+4€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat Kristiine (-11€/m2) ja Pohja-Tallinn (-2€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa pysyi 2305 €/m2 tasoille ja jäi sen korkeimmalle uuden ennätyksensä tasolleen sitten v 2009 pohjiensa jälkeen.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin tällä kertaa Piritan alueella: 2110 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -23%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosien tarkkuudella.

Piritan ja Lasnamäen alueet kallistuivat reiluimmin tarjouksissaan Joulun alla

 

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski tarjouksiaan. Kesklinn ja Nõmme pysyivät melko tarkalleen entisissä hinnoitteluissaan viikolla.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1667 €/m2 (+73 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi Pohja-Tallinn, Nõmme ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  5 aluetta tuki hinnoittelun nostoa tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi: 159 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1593 €/m2 (+37 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Pirita ja Mustamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Kesklinn, Haabersti ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 laskua. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (287 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pirita ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1944 €/m2 (-20 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Nõmme ja Kristiine alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Lasnamäe, Pirita ja Haabersti niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua ja 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrä laski (531 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui keskustaan (ts Kesklinn: 301 kpl / 57% ja Lasnamäe 112 kpl / 21%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Nomme alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoa keskihinnoissa mitä tukivat uudet ja hintapäivitetyt ryhminä sekä asuinalueena Pirita kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä hintapäivitettyjen tarjousten aliryhmässä Nõmme (7 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.