Asuntojen viikkokatsaus (5.1.): iloinen markkinaralli & -humu jatkui


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti  keskihinnoittelua reilusti  yhä myyjillä sen uuteen ennätykseensä neliöhinnan ollessa nyt: 1720 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+30€/m2), Pohja-Tallinn (+12€/m2) ja Lasnamäe (+9€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat Kesklinn (-25€/m2) ja Mustamäe (-4€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski 2298 €/m2 tasoille. Lasnamäe teki nyt uuden tarjousten ennätyksensä sitten v2009 kiinteistölaman.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin tällä kertaa Piritan alueella: 2146 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -22% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).
Lasnamäe nokitti hinnoittelua venäläisten Joulun riemussa uuteen ennätykseen

 

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • uusiin ilmoituksiin
  • hintapäivitettyihin
  • uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu segmentointimme voi kertoa tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1692 €/m2 (+58 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  4 aluetta tuki hinnoittelun nousua tarjouksiinsa ja 4 lieviä laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 42 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pirita ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1604 €/m2 (-45 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nousua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskua hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 nousuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (186 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pirita ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 2005 €/m2 (-49 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 300 (!!) kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Nommen alueen vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 1 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 7 kpl nosti niitä. Tarjousten määrä nousivat selvästi (512 kpl) ja niiden keskittyminen tiivistyi keskustaan (ts Kesklinn: 315 kpl / 61% ja Lasnamäe 88 kpl / 17%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun nettovaikutus tuli markkinoilta uudelleen avattujen halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoa keskihinnoissa jo 6. viikkoa mitä tukivat uudet ryhminä sekä asuinalueena Lasnamäe lähes kaikissa sen vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe  alueilla sekä hintapäivitettyjen tarjousten aliryhmässä Pohja-Tallinn (9 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.
Tallinnan hinnoittelun junassa myyjillä on vain enää olemassa yksi vaihde: kohtisuoraan ylös & mahdollisimman rivakasti nykyään.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina tiistaisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.