Kotitalouksien luottamus 10/2015: usko maan talouteen vahvistui


EKI -kuluttajabarometrin mukaan perheiden luottamus nykytalouteen 2015 lokakuussa parani asteen ed kk nähden. Yleinen luottamusindikaattori oli nyt -6 pistettä (pitkän aikavälin keskiarvo on -9 pistettä ja kk aiemmin se oli: -7).

  • Luottamus Viron talouteen taas parani eniten (nyt 0/”nolla” vs ed kk -4).

Edellistä massalamaa maassa kuvaava työttömyyden ns ”pelkokerroin” heikkeni nyt: +15. Ajatukset työttömyydestä ovat hyvin hitaassa teknisessä kasvutrendissä maassa edelleen.

Uutuus: täydensimme luottamushistoriaa lisää jo Viron 2006/2007 kiinteistöbuumista lähtien nykyhetkiin. Tämä löytyy esiin graafista painamalla Sort -valikosta oikealle seuraavaa painiketta.

Lähde:

  • www.ki.ee/baromeetrid/baromeetrid.htm