Asuntojen viikkokatsaus (21.03.): uustuotannon paine taivaisiin jatkui


HINTABAROMETRI


Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1814 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+19 €/m2 ), Kesklinn (+15 €/m2 ), Lasnamae
(+10 €/m2 ), Nomme (+8 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-68 €/m2 ), Haabersti (-46 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-7 €/m2 ), Mustamae (-5 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2407 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kristiine ( 1842 €/m2) ja Kesklinn (2407 €/m2) nousivat kalleimmille tasoilleen. Koko Tallinnan tarjouskanta jatkoi yhä nousuaan sen uusiin ennätyksiinsä sitten maan kiinteistölaman v2009 lähinnä sen massiivisen vapaan luksusluokan uustuotantonsa painosta.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2041 €/m2 (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -28 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.
Kesklinn teki uuden ennätyksen mm tämän uustuotannon tarjousten takia.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2127 €/m2 (+376 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Kristiine ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi vain Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  7 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 1 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 701 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Uusien aliryhmä on siirtynyt äärimmäisen aktiiviseent tilaan erityisesti Kesklinn:n alueella, joka dominoi tarjousten muutoksia.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1668 €/m2 (+8 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Mustamäe ja Keslinn alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe, Nomme ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 2 asuinalueella ja 6 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (317 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Mustamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2092 €/m2 (-9 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Mustamäe, Haabersti ja Lasnamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Kesklinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (743 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 388 kpl / 52% ja Lasnamäe 112 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Lasnamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pirita kaupunginosassa (ts 3 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina tiistaisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.