Asuntojen viikkokatsaus (25.04.): hintaralli ylemmäs jatkui


HINTABAROMETRI


Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1880 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+11 €/m2 ), Lasnamae (+4 €/m2 ), Kesklinn (+4 €/m2 ), Haabersti (+3 €/m2 ), Pirita (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Mustamae (-5 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-5 €/m2 ), Nomme (-4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2436 €/m2 tasoille. Vaikka yhtää aluekohtaista ennätystä ei nyt syntynyt nousi koko Tallinnan tarjousten keskihinta jälleen uuteen ennätykseensä.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2150 €/m2 (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -25 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.
Haabersti kallistui kun sen kallista uustuotantoa listautui lisää esiin

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2056 €/m2 (-68 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Nomme alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 6 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 602 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Mustamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1729 €/m2 (+12 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Haabersti ja Nomme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (349 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2097 €/m2 (-4 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Mustamäe ja Kesklinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (610 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 332 kpl / 54% ja Lasnamäe 86 kpl / 14%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pirita kaupunginosassa (ts 9 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.