Asuntojen viikkokatsaus (31.05.): huippuhinnoittelut entisellään


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä: 1920 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Lasnamae (-13 €/m2 ), Kesklinn (-7 €/m2 ), Kristiine (-4 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Haabersti (+19 €/m2 ), Pirita (+12 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+6 €/m2 ), Nomme (+3 €/m2 ), Mustamae (+1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2457 €/m2 tasoille. Viikon lasku oli marginaalinen koko pääkaupungille kodin myyjien taholta.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2204 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 5 kpl nosti niitä.

Kristiine halpeni kun sen pohjoisesta osasta poistui eräitä kalliimpia kotien tarjouksia

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1704 €/m2 (-3 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Haabersti ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 2 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 309 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1714 €/m2 (-37 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Haabersti & Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Nomme kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (339 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1736 €/m2 (-309 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Pohja-Tallinn & Mustamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat merkittävästi (330 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 73 kpl / 22% ja Lasnamäe 77 kpl / 23%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kristiine eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Haabersti kaupunginosassa (ts 26 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä). Merkittävintä aliryhmissä oli huima keskihintojen pudotus sekä uusien että uudelleen avattujen tarjousten ryhmissä tätä edeltäneeltä viikolta.

Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.