Asuntojen viikkokatsaus (13.06.): kesäeuforiassa hinnat taivasta kohti


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1932 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Haabersti (+29 €/m2 ), Nomme (+28 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+28 €/m2 ), Pirita (+13 €/m2 ), Kesklinn (+13 €/m2 ), Mustamae (+6 €/m2 ), Lasnamae (+3 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja koki  Kristiine (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2473 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kesklinn (2473 €/m2) ponkaisi sen kalleimmille tasoilleen ja nosti koko Tallinnan tarjouskannan uudelle huipulle sitten maan kiinteistölaman v2009.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2189 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -25 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta, lähde: Maa-amet).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa jopa 7 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 1 kpl laski niitä.
Nõmme kallistui kun sen Mustamäen rajoille ilmestyi 2 taloa kallista uustuotantoa tarjolle.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1978 €/m2 (+198 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 2 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi: 386 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1753 €/m2 (+65 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Nomme ja Mustamäe alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Kesklinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (340 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1968 €/m2 (+144 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Pohja-Tallinn, Haabersti ja Kesklinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (378 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 92 kpl / 24% ja Pohja-Tallinn 93 kpl / 24%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Pohja-Tallinn alueiden niiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Nõmme eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Mustamäe kaupunginosassa (ts 36 kpl  edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.