Asuntojen viikkokatsaus (20.06.): yhä yleisempää halpenemista markkinoilla


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä: 1914 €/m2. Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Haabersti (-32 €/m2 ), Kesklinn (-11 €/m2 ), Lasnamae (-7 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-7 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 ), Pirita (-1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Kristiine (+12 €/m2 ), Nomme (+10 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2462 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Nõmmen alueella: 1796 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -25 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl nosti niitä.
Haabersti halpeni kun kalliimpia viime vuoden koteja poistui sen alueelta myynnistä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1799 €/m2 (-141 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Kristiine ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  6 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 2 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 335 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1710 €/m2 (-44 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Lasnamäe ja Mustamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (305 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1879 €/m2 (-50 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Mustamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Pirita niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (363 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 92 kpl / 24% ja Pohja-Tallinn 93 kpl / 25%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Mustamäe kaupunginosassa (ts 49 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.