Asuntojen viikkokatsaus (15.08.): uusilla taloilla hintaennätykseen


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1935 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+22 €/m2 ) & Nomme (+2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-26 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-3 €/m2 ), Haabersti (-3 €/m2 ) & Kesklinn (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2469 €/m2 tasoille. Vaikka muutokset olivat nyt viikolta vähäisiä nostivat ne silti yhä koko Tallinnan kotien tarjoukset uuteen ennätykseen sitten maan kiinteistölaman v2009 kun myymätön uustuotanto laajeni lisää.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2135 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 2 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä. Sekä Musta- että Lasnamäellä hinnoittelu jähmettyi paikoilleen.
Kristiine kallistui kun sen Lilleküla lähiössä tuli 3 uustuotannon taloa koteineen myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1831 €/m2 (+29 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Kristiine ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Nomme alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 271 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1723 €/m2 (+58 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Nomme, Kesklinn, Lasnamäe ja Kristiine alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn  ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (305 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1817 €/m2 (-23 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine, Kesklinn & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (297 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 72 kpl / 21% ja Lasnamäe 74 kpl / 24%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kristiine eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 49 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä markkinoilla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös kotiselaimen kartalla.