Asuntojen viikkokatsaus (21.11.): yhä ylemmäs lasikatolleen kotitarjoukset punnertaa


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1973 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+18 €/m2 ), Pirita (+11 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+7 €/m2 ), Lasnamae (+6 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Haabersti (-12 €/m2 ), Nomme (-6 €/m2 ), Mustamae (-4 €/m2 ), Kristiine (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2484 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (1937 €/m2) nousi yhä ylemmäs sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 mistä suurin kiitos lankeaa viikolta sen ylikuumentuneen Kalamajan parille uudelle listatulle talolle (ts Vana-Kalamajan kadulla). Samalla myös koko Tallinna teki jälleen uuden hinnoittelun ennätyksensä.
Uusien talojen kiihkeä tulva myyntiin pysyi ennallaan. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2206 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Kalamaja lähiö esitteli yhä uusia talojaan myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1937 €/m2 (+71 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi: 309 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1716 €/m2 (+7 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Krisiine ja Nõmme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Kesklinn ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (283 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Kristiine.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1919 €/m2 (-28 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Haabersti, Kristiine & Pohja-Tallinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Lasnamäe ja Kesklinn  niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (395 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 98 kpl / 24% ja Lasnamäe 94 kpl / 24%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Kristiine alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien yhä jatkuvaa nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Lasnamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 42 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.