Asuntojen viikkokatsaus (19.12.): ennätysmäärä uusia taloja lisää joulumyyntiin


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1983 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Nomme (+14 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+7 €/m2 ), Kesklinn (+6 €/m2 ), Haabersti (+5 €/m2 ), Pirita (+4 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Lasnamae (-3 €/m2 ), Kristiine (-2 €/m2 ), Mustamae (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2485 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Nômme (1875 €/m2) nousi nyt sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009. Uusia taloja monine koteineen ilmestyi nyt myyntiin Pohja-Tallinnassa, Kristiinessä & Haaberstissa.
Joulupakettina uusien talojen määrä jäi enää piirun alle 200 kpl:n tarjoushaamurajan. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2226 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Sitsi lähiöön rynni valtava tornitalo myyntiin uusine koteineen.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1865 €/m2 (+123 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 5 lievempiä laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 187 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1829 €/m2 (+2 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (256 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pirita ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1891 €/m2 (+101 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Haabersti alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (317 kpl) ja niiden keskittyminen vahvistui keskustaa kohti (ts Kesklinn: 80 kpl / 25% ja Lasnamäe 70 kpl / 22%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn  ja Kesklinn alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 41 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.