Asuntojen viikkokatsaus (12.06.): huoleton nousuhuuma jatkui kesäisesti


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä jälleen uuteen ennätykseen:
2079 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Nomme (+19 €/m2 ), Lasnamae (+8 €/m2 ), Mustamae (+4 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+1 €/m2 ), Kristiine (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-20 €/m2 ), Haabersti (-2 €/m2 ), Kesklinn (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2557 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä tarjousten hinnoittelussa kodeille: Lasnamäe (1518 €/m2) nousi nyt sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009.
Lasnamäen halvin alue jatkoi trendiään uuteen ennätykseen jo 10. viikkoa Tallinnassa
Kallistuvat halvimmat alueet johtivat koko kaupungin hinnoittelua ylemmäs. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2257 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -31% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Lasnamäe kallistui kun sen monet lähiöt sulkivat halvempia tarjouksiaan pois markkinoilta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2022 €/m2 (-47 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pohja-Tallinn, Lasnamäe ja Haabersti alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 6 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 269 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1756 €/m2 (-106 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Kristiine alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (284 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2009 €/m2 (-62 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti, Lasnamäe & Nomme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (382 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 105 kpl / 27% ja Lasnamäe 63 kpl / 16%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn & Kristiine alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Lasnamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 56  kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja markkinapiirteet graafein (kauppahinnat, m2-vuosihinnat, tarjous- & myyntiajat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös kotiselaimen kartalla.