Asuntojen viikkokatsaus (08.08.): syksyä kohti reilut ALEt markkinoille


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2061 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Haabersti (-112 €/m2 ), Kesklinn (-11 €/m2 ), Kristiine (-7 €/m2 ), Nomme (-6 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Pirita (+3 €/m2 ), Lasnamae (+2 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2541 €/m2 tasoille.

Haaberstin keskihinta alkoi joustaa lähemmäs kodin ostajiensa normaalitasoa.

Haaberstissa nyt suurin viikkopudotus syksyä kohti

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 1959  €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl nosti niitä.

Kristiine halpeni kun sen Lilleküla lähiö toi markkinoille uusia edullisempia koteja.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1932 €/m2 (-108 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Nomme ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 196 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Nomme.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1827 €/m2 (-25 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Nomme, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Mustamäe ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (227 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Nomme.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1917 €/m2 (-21 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kristiine ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Pirita niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (355 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 81 kpl / 23% ja Lasnamäe 70 kpl / 20%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kristiine ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kristiine eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nõmme kaupunginosassa (ts 11 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki tärkeät markkinapiirteet selkeinä graafeina (hinnoittelu ryhmittäin, päivää markkinoilla, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalta.